Skip to main content
Skip table of contents

Laitteet

Laitteet-asetussivun kautta näet asiakastiliisi kuuluvat laitteet ja niiden yksityiskohtaiset tiedot.

Täältä voit myös asentaa laitteen nopeasti napsauttamalla oikean yläkulman Lue QR-koodi -painiketta ja lukemalla laitteen tyyppikilven QR-koodin. Voit asentaa laitteita myös Valvontapisteet-sivun kautta.

Laiteluettelossa näkyvät kaikki asiakastilin laitteet. Luettelossa on seuraavat sarakkeet:

 • Laitteen sarjanumero

 • Laitteen tuotetyyppi

 • Laitteen tila

 • Laitevarasto

 • Valvontapiste

 • Paristo (arvioitu jäljellä oleva kapasiteetti prosentteina)

 • Kalibrointipäivä

Voit järjestää laiteluettelon eri sarakkeiden mukaan napsauttamalla sarakeotsikkoja. Sarakeotsikon vieressä näkyy nuoli, joka ilmaisee minkä sarakkeen mukaan luettelo on järjestetty ja mihin suuntaan.

Voit myös suodattaa laiteluetteloa laitteen sarjanumeron, tyypin, tilan, laitevaraston ja toimipisteen mukaan. Syötä tai valitse ensin hakuehdot ja napsauta sitten Hae-painiketta.

Jos haluat jälleen nähdä luettelossa kaikki laitteet, tyhjennä hakuehdot ja napsauta Hae.

Laitteiden valinta ja muokkaaminen

Napsauta luettelosta laitetta avataksesi Laitteen tiedot -näkymän, josta näet ja voit muokata laitteen tietoja.

Voit valita luettelosta yhden tai useita laitteita oikean reunan valintaympyröillä. Voit valita sivun kaikki laitteet kerralla napsauttamalla luettelon sarakeotsikossa olevaan valintaympyrää. Kun olet valinnut laitteet, voit alareunan toimintopainikkeilla joko irrottaa valitut laitteet valvontapisteiltä (Irrota laite), siirtää ne eri laitevarastoon (Muuta laitteiden kotivarastoa) tai muuttaa niiden tilaa (Muuta laitteiden tilaa).

Irrota laite

Ohjelma pyytää varmistuksen ennen valittujen laitteiden irrottamista valvontapisteiltä.

Kun laitteet irrotetaan, niiden tietoja ei enää tallenneta valvontapisteille, joille laitteet olivat ennen poistoa asennettuna. Irrottamisen jälkeen laitteet ovat kotivarastoissaan ja ne voidaan asentaa uudelleen, myös eri valvontapisteille kuin aiemmin. Lue lisää laitteen asentamisesta kohdasta Laitteen asentaminen.

Huomioi, että laitteen lähettämiä tietoja ei tallenneta mihinkään silloin, kun laite ei ole asennettuna.

Muuta laitteiden kotivarastoa

Valitse laitevaraston valintaruudusta, mihin laitevarastoon haluat valitut laitteet siirtää. Tästä laitevarastosta tulee laitteiden uusi ns. kotivarasto.

Lue lisää laitevarastoista täältä: Laitevarastot

Huomaa, että laitteiden siirtäminen eri laitevarastoon ei vaikuta siihen, mihin valvontapisteisiin laitteet ovat asennettuna sillä hetkellä. Toisin sanoen asentamattomat laitteet pysyvät asentamattomina ja valvontapisteisiin asennetut laitteet pysyvät asennettuna omissa valvontapisteissään. Tämä toiminto vain vaihtaa laitteiden kotivarastoa, joihin laitteet loogisesti palaavat, jos ne irrotetaan valvontapisteiltään.

Muuta laitteiden tilaa

Valitse tilanvaihtoruudusta, mihin tilaan haluat valitut laitteet muuttaa.

Seuraava taulukko kuvaa laitteiden tilojen merkityksen.

Tila

Merkitys

Passiivinen

Laite on passiivisessa tilassa ohjelman kannalta: sen tietoja ei kerätä eikä laitetta voi asentaa valvontapisteelle.

Aktiivinen

Laite on normaalitilassa eli ohjelman kannata aktiivinen: se voidaan asentaa valvontapisteelle, minkä jälkeen laitteen tiedot tallentuvat.

Poistettu

Laite on lopullisesti poistettu käytöstä eikä sen tietoja kerätä eikä tallenneta. Laite poistuu laiteluettelosta. Poista käytöstä vain rikkoutuneet tai sellaiset laitteet, joiden käytöstä haluat luopua lopullisesti.

Laitteen asentaminen

Laitteen asentamisen voi aloittaa NSnappy-palvelussa useasta eri paikasta:

 1. Laitteet-asetussivun painikkeesta Lue QR-koodi

 2. Laitteen Toiminnot-sivun painikkeesta Asenna

 3. Toimipiste-sivun valvontapiste-luettelon linkistä Asenna laite

 4. Valvontapiste-sivun Laite-välilehden painikkeesta Asenna laite

Riippuen siitä mistä paikasta laitteen asentaminen aloitetaan, kysyy Asenna laite -dialogi joko valvontapistettä, laitetta tai molempia.

Valvontapisteen valitseminen

Valvontapisteen voi valita joko pudotusvalikosta tai valvontapisteen QR-kooditunnisteen avulla.

Napsauta Valitse valvontapiste -pudotusvalikkoa ja valitse se valvontapiste, johon haluat asentaa laitteen.

Huomioi, että jos laitetyyppi on jo valittuna Asenna laite -dialogilla, pudotusvalikossa näytetään vain valvontapisteet, joille voi asentaa valitun laitteen. Valvontapisteelle sopiva laitetyyppi valitaan Valvontapiste-sivun Ominaisuudet-välilehdeltä.

Napsauta lopuksi Asenna laite -painiketta.

QR-koodilla

Napsauta Lue QR-koodi -painiketta.

Jos päätelaite tai internet-selain kysyy lupaa käyttää kameraa, sinun on annettava tämä lupa.

Valitse näytettävästä valintadialogista haluatko lukea QR-koodin laitteen kameralla vai lukea QR-koodin kuvatiedostosta.

Lue QR-koodi kameralla

Kohdista päätelaitteen kamera valvontapisteen yksilöivään QR-koodiin.

Jos ohjelma tunnistaa yhteensopivan QR-koodin, siirrytään kohtaan Vahvista laitteen asennus.

Lue QR-koodi kuvatiedostosta

Valitse luettava kuvatiedosto. Kuvatiedoston valinta riippuu käytettävästä päätelaitteesta tai internet-selaimesta.

Jos ohjelma tunnistaa kuvatiedostosta yhteensopivan QR-koodin, siirrytään kohtaan Vahvista laitteen asennus.

Laitteen valitseminen

Asennettavan laitteen voi valita joko pudotusvalikosta tai asennettavan laitteen tyyppikilvessä olevan QR-koodin avulla.

Pudotusvalikosta

Napsauta Valitse laite pudotusvalikkoa ja valitse laite sarjanumeron perusteella.

Huomioi, että pudotusvalikossa näytetään vain valvontapisteelle sopivat laitteet. Valvontapisteelle sopiva laitetyyppi valitaan Valvontapiste-sivun Ominaisuudet-välilehdeltä.

Napsauta lopuksi Asenna laite -painiketta.

QR-koodilla

Napsauta Lue QR-koodi -painiketta.

Jos päätelaite tai internet-selain kysyy lupaa käyttää kameraa, sinun on annettava tämä lupa.

Valitse näytettävästä valintadialogista haluatko lukea QR-koodin laitteen kameralla vai lukea QR-koodin kuvatiedostosta.

Lue QR-koodi kameralla

Kohdista päätelaitteen kamera asennettavan laitteen tyyppikilven QR-koodiin, kunnes ohjelma tunnistaa QR-koodista laitteen.

Jos ohjelma tunnistaa QR-koodin, siirrytään tilanteen mukaan kohtaan Vahvista laitteen asennus, Laite on jo asennettu tai Epäyhteensopiva laitetyyppi.

Lue QR-koodi kuvatiedostosta

Valitse luettava kuvatiedosto. Kuvatiedoston valinta riippuu käytettävästä päätelaitteesta tai internet-selaimesta.

Jos ohjelma tunnistaa kuvatiedostosta QR-koodin, siirrytään tilanteen mukaan kohtaan Vahvista laitteen asennus, Laite on jo asennettu tai Epäyhteensopiva laitetyyppi.

Vahvista laitteen asennus

Kun olet valinnut sekä valvontapisteen että sille yhteensopivan laitteen, ohjelma kysyy vielä vahvistuksen laitteen asentamiselle. Dialogista näet vielä yhteenvetona asennettavan laitteen sarjanumeron ja laitetyypin sekä mille valvontapisteelle olet laitetta asentamassa.

Napsauta Asenna laite vahvistaaksesi laitteen asentamisen.

Napsauta Peruuta, jos haluat peruuttaa asentamisen ja valita joko eri valvontapisteen tai laitteen.

Laite on jo asennettu

Jos valitsit laitteen, joka on jo asennettuna jollekin toiselle valvontapisteele, ohjelma näyttää dialogin, jossa kerrotaan mille valvontapisteelle laite on asennettuna.

Napsauta Poista laitteen asennus, jos haluat poista valitsemasi laitteen sen nykyisestä valvontapisteestä ja jatkaa asentamista uuteen valvontapisteeseen.

Napsauta Peruuta, jos haluat valita asennettavaksi toisen laitteen.

Epäyhteensopiva laitetyyppi

Jos valitsit valvontapisteelle epäyhteensopivan laitteen, ohjelma antaa tästä varoituksen eikä laitetta asenneta.

Katso varoitusdialogista minkätyyppinen laite valvontapisteelle kuuluu asentaa, napsauta Peruuta, ja lue uudelleen oikeantyyppisen laitteen QR-koodi.

Laitteen tiedot

Laitteen tiedot -valikon yläreunassa näkyy linkki <Laitteet, josta pääset palaamaan takaisin laiteluetteloon.

Sen alapuolella näkyy laitteen yksilöivä sarjanumero, jonka alla näkyy laitteelle mahdollisesti annettu nimi.

Laitteen tiedot on jaettu kolmelle eri sivulle: Toiminnot, Laitetiedot ja Tiedostot. Napsauta valikon välilehtiä siirtyäksesi haluamallesi sivulle.

Toiminnot

Toiminnot-sivulta

 • näet ja voit muokata laitteelle annettua nimeä,

 • näet onko laite asennettuna ja mille valvontapisteelle,

 • voit poistaa laitteen asennuksen tai asentaa sen valvontapisteelle,

 • näet mihin laitevarastoon laite kuuluu ja voit vaihtaa laitevarastoa sekä

 • näet ja voit muuttaa laitteen tilaa.

Laitteen nimen muokkaaminen

Tästä kohdasta näet laitteelle mahdollisesti annetun ns. tuttavallisen nimen. Napsauta Muuta nimeä -painiketta antaaksesi tai muokataksesi nimeä.

Muokkaa nimeä ja napsauta Tallenna.

Valvontapiste

Jos laite on asennettu, näet tästä kohdasta mille valvontapisteelle. Tässä tapauksessa valvontapisteen nimen alapuolella on Poista asennus -painike, josta voit poistaa laitteen asennuksen valvontaspisteeltä.

Jos laite ei ole asennettuna millekään valvontapisteelle, näet viestin tästä. Tässä tapauksessa viestin alapuolella on Asenna-painike, josta voit asentaa laitteen valvontapisteelle. Lue tarkemmin laitteen asentamisesta kohdasta Laitteen asentaminen.

Laitevarasto

Tästä kohdasta näet laitteen laitevaraston nimen. Laitevaraston nimi näkyy myös silloin, kun laite on asennettuna valvontapisteelle. Laite palaa tähän laitevarastoon, kun sen asennus poistetaan.

Napsauta Vaihda laitevarastoa -painiketta valitaksesi laitteelle uuden laitevaraston.

Katso tarkemmin kohdasta Vaihda laitevarastoa.

Laitteen tila

Tästä kohdasta näet laitteen tilan: passiivinen tai aktiivinen.

Napsauta Muuta tilaa -painiketta siirtääksesi laitteen eri tilaan.

Katso tarkemmin kohdasta Muuta tilaa.

Laitetiedot

Laitetiedot-sivulta näet yksityiskohtaisia tietoja laitteesta ja sen toiminnasta.

Laitteen tyyppi

Tästä kohdasta näet laitteen tyyppinimen.

Laiteluokka

Tästä kohdasta näet minkä luokan laitteesta on kyse: Lähetin, Teline, Käsianturi, Tukiasema, Jäähdytys, Pesuanturi.

Tuotekoodi

Tästä kohdasta näet laitteen tuotekoodin asiakastukea ja lisätilauksia varten.

Myyntitilausnumero

Tästä kohdasta näet myyntitilauksen numeron, jonka perusteella laite on alunperin toimitettu.

Kalibrointipäivä

Tästä kohdasta näet laitteen viimeisimmän kalibroinnin suorituspäivämäärän, jos tämä tieto on laitteelta saatavilla.

Pariston tila

Tästä kohdasta näet arvion laitteen pariston jäljellä olevasta kapasiteetista prosentteina, jos tämä tieto on laitteelta saatavilla.

Ulkoinen virtalähde

Tästä kohdasta näet onko laitteeseen kytketty ulkoinen virtalähde.

Signaalin taso

Tästä kohdasta näet laitteen viimeisimmän vastaanotetun radiolähetyksen signaalitason, jos tämä tieto on laitteelta saatavilla.

Signaalin marginaali

Tästä kohdasta näet laitteen viimeisimmän vastaanotetun radiolähetyksen signaalin marginaalin, jos tämä tieto on laitteelta saatavilla.

Viimeisin tukiasema

Tästä kohdasta näet sarjanumeron tukiasemalle, joka välitti lähettimeltä viimeisimmäksi vastaanotetun radiolähetyksen.

Ohjelmistoversio

Tästä kohdasta näet laitteen sisäisen ohjelmiston versionumeron, jos tämä tieto on laitteelta saatavilla.

Sijainti

Tästä kohdasta näet laitteen viimeisimmän tunnetun sijainnin koordinaatit, jos tämä tieto on laitteelta saatavilla.

Anturit

Anturiluettelo näyttää laitteen kaikkien anturien tiedot. Jokaisesta anturista on lueteltu seuraavat tiedot:

 • Anturin nimi

 • Viimeisin mittausarvo ja mittayksikkö

 • Aikaleima, jolloin viimeisin mittausarvo on vastaanotettu

 • Anturin mittausalue

 • Anturin erottelukyky

 • Anturin tarkkuus

Tiedostot

Tiedostot-sivulta näet ja voit hallita laitteeseen liittyviä tiedostoja.

Lue tarkemmin tiedostojen hallinnasta täältä: Tiedostot.

Käyttöoikeudet laitteille

Toiminto

Tarvittava pääsyoikeustaso

Tietojen katselu

Katseluoikeus laitevarastoon tai Valvontapisteeseen/Alueeseen/Toimipisteeseen/Asiakkaaseen

Tietojen katselu ja muokkaus

Laitevaraston ylläpitäjä tai Asiakasylläpitäjä

Laitteiden luonti ja poisto

Laitteita voidaan ainoastaan poistaa käytöstä

Käyttöoikeudet sensoreille

Toiminto

Tarvittava pääsyoikeustaso

Tietojen katselu

Katseluoikeus laitteeseen/laitevarastoon tai Valvontapisteeseen/Alueeseen/Toimipisteeseen/Asiakkaaseen

Tietojen katselu ja muokkaus

Laitteen/Laitevaraston ylläpitäjä tai Asiakasylläpitäjä

Sensoreiden luonti ja poisto

Ei ole oikeutta

Käyttöoikeudet laitetyypeille

Toiminto

Tarvittava pääsyoikeustaso

Tietojen katselu

Kaikilla palvelun oikeuksilla

Tietojen katselu ja muokkaus

Ei ole oikeutta

Laitetyyppien luonti ja poisto

Ei ole oikeutta

Käyttöoikeudet sensorityypeille

Toiminto

Tarvittava pääsyoikeustaso

Tietojen katselu

Kaikilla palvelun oikeuksilla

Tietojen katselu ja muokkaus

Ei ole oikeutta

Sensorityyppien luonti ja poisto

Ei ole oikeutta

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.