Skip to main content
Skip table of contents

Pääsyoikeudet

Tiimit ja käyttäjät

Pääsyoikeuksia jaetaan tiimeille ja käyttäjille. Tiimi on useamman käyttäjän ryhmä, joiden avulla samanlaisten pääsyoikeuksien jakaminen useille saman toimipisteen tai saman roolin käyttäjille on helpompaa ja tehokkaampaa kuin yksittäisille käyttäjille. Suositeltava tapa on siis jakaa pääsyoikeudet tiimien avulla, aina kun se on mahdollista.

Pääsyoikeuksien kohteet

Nokeval NSnappy -palvelussa pääsyoikeuksia jaetaan alla luetelluille kohteille. Pääsyoikeudet periytyvät kohteiden hierarkiassa aina alemmille tasoille eli kohteen sisältämille muille kohteille. Oikeuksien periytyminen on selitetty alla tarkemmin ja sitä havainnollistaa myös seuraava kaavio.

Pääsyoikeuksien kohteet ja periytyminen

Palvelu

Palveluun luodaan uusia käyttäjiä asiakkaille. Uusia käyttäjiä voivat luoda asiakaspalvelu ja ns. asiakasylläpitäjät.

Kun uusi käyttäjä luodaan, saa hän vain kirjautumisoikeuden siihen asiakkaaseen, mihin hänet luotiin. Uudelle käyttäjälle on erikseen annettava pääsyoikeudet asiakkaan kohteisiin, kuten toimipisteisiin tai alueisiin.

Asiakas

Kuten edellisessä kohdassa mainittiin, käyttäjä luodaan jollekin yksittäiselle asiakkaalle, jolloin käyttäjä saa vain kirjautumisoikeuden kyseiseen asiakastiliin. Muut pääsyoikeudet on käyttäjälle annettava erikseen toimipisteille, alueille jne. Käyttäjän luominen ei siis anna vielä käyttäjälle mitään varsinaisia pääsyoikeuksia, vain kirjautumistunnuksen itse palveluun.

Vain asiakaspalvelu voi lisätä palvelun käyttäjille pääsyoikeuksia uusiin asiakastileihin. Jos siis olemassa olevalle käyttäjälle tarvitaan pääsy kokonaan eri asiakkaaseen, on sitä pyydettävä asiakaspalvelusta.

Asiakaspalvelu pystyy myös pyynnöstä antamaan käyttäjälle ns. asiakasylläpitäjän oikeudet, jolloin hän saa oikeudet luoda uusia käyttäjiä kyseiselle asiakastilille ja ylläpitää koko asiakastiliä. Asiakastilille annetut ylläpito-oikeudet periytyvät kaikille asiakkaan toimipisteille ja kaikille muillekin asiakastilin sisältämille kohteille.

Toimipiste

Toimipisteelle annetut pääsyoikeudet periytyvät kaikille toimipisteen alueille ja valvontapisteille. Jos käyttäjille annetaan ylläpito-oikeus toimipisteeseen, hänestä tulee ns. toimipisteylläpitäjä ja hän voi nähdä ja muokata kaikkia toimipisteen sisältämiä kohteita ja myös esimerkiksi luoda uusia alueita ja valvontapisteitä toimipisteelle.

Alue

Alueelle annetut pääsyoikeudet periytyvät alueen kaikille valvontapisteille.

Valvontapiste

Valvontapisteelle annetut pääsyoikeudet koskevat vain kyseistä valvontapistettä ja kaikkia sen sisältämiä suorituspisteitä. Valvontapisteelle annetut oikeudet eivät enää periydy muille kohteille.

Laitevarasto

Laitevarastolle annetut oikeudet periytyvät kaikille mittalaitteille, joiden kotivarastoksi kyseinen laitevarasto on määritelty. Asiakasylläpitäjillä on automaattisesti täydet oikeudet kaikkiin asiakastilin laitevarastoihin. Näitä oikeuksia tarvitaan vain mittalaitteita asennettaessa ja mittalaitteiden ominaisuuksia muokattaessa.

Pääsyoikeuksien tasot

Pääsyoikeutta annettaessa sille määritellään ne oikeustasot, joita pääsyoikeuden haltija kohteelle (ja sen sisältämille kohteille) saa. Pääsyoikeuden tasoja voi myös muokata myöhemmin. Seuraavassa taulukossa on kuvattu pääsyoikeuksien eri oikeustasot.

Ikoni

Oikeustaso

Mitä oikeuksia antaa?

Katselu

Antaa oikeuden nähdä kohteen tiedot palvelun käyttöliittymästä ja myös raporttien kautta. Käyttäjä saa tilaamaansa raporttiiin vain niiden kohteiden tiedot, joihin hänellä on katseluoikeudet.

Rapottien hallinta

Antaa oikeudet luoda, muokata ja poistaa raporttipohjia, eli raporttien hallintaoikeudet. Tämä oikeustaso annetaan aina koko asiakastilille ja se antaa oikeuden hallinta kaikkia asiakkaan raportteja.

Tiedostojen hallinta

Antaa oikeudet luoda, muokata ja poistaa tiedostoja, eli tiedostojen hallintaoikeudet.

Ilmoitusviestien vastaanotto

Antaa oikeuden vastaanottaa ilmoitusviestejä.

Ilmoitusten kuittaus

Antaa oikeuden kuitata ilmoituksia, kuten varoituksia ja hälytyksiä.

Tehtävien suoritus

Antaa oikeuden suorittaa tehtäviä.

Ylläpito

Antaa ylläpito-oikeudet, mikä tarkoittaa kaikkia mahdollisia oikeuksia kohteelle katseluoikeuksista alkaen.

Pääsyoikeuksien antamisoikeus

Ne käyttäjät, joilla on ylläpito-oikeus kohteeseen, voivat antaa kyseiselle kohteelle pääsyoikeuksia myös muille käyttäjille sekä muokata ja poistaa olemassa olevia pääsyoikeuksia.

Pääsyoikeuksien päällekkäisyys ja yhteenlaskenta

Palvelussa on mahdollista antaa päällekkäisiä pääsyoikeuksia. Päällekkäisten pääsyoikeuksien tapauksessa kaikki kohteille suoraan annetut ja niille ylemmiltä tasoilta periytyvät pääsyoikeudet lasketaan aina yhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että pääsyoikeuksia annettaessa niitä voidaan vain lisätä, ei vähentää.

Esimerkki pääsyoikeuksien yhteenlaskennasta

Käyttäjälle on annettu toimipisteen ylläpito-oikeudet. Hän voi muokata toimipisteen kaikkia alueita ja valvontapisteitä. Näitä oikeuksia ei voi poistaa esimerkiksi vain yhdeltä alueelta tai valvontapisteeltä kyseisen toimipisteen sisältä millään annettavalla pääsyoikeudella.

Huomioi myös, että jos käyttäjälle on annettu päällekkäisiä käyttöoikeuksia, ei yhden pääsyoikeuden poistaminen vielä riitä poistamaan oikeuksia kokonaan.

Esimerkki päällekkäisistä pääsyoikeuksista

Käyttäjälle on annettu katseluoikeus toimipisteeseen ja tämän lisäksi toinen pääsyoikeus, joka antaa katseluoikeuden edellä mainitun toimipisteen yhteen valvontapisteeseen. Jos pääsyoikeus mainittuun yhteen valvontapisteeseen poistetaan, on käyttäjällä edelleen katseluoikeus siihen, koska käyttäjällä on katseluoikeus koko toimipisteeseen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.