Skip to main content
Skip table of contents

Päätoiminnot

Palvelun päätoiminnot on esitelty tiiviisti seuraavassa taulukossa.

Toiminto

Kuvaus

Muokattava etusivu

Käyttäjäkohtaisesti muokattaville etusivuille käyttäjät voivat itse valita erilaisia widgetejä eli pienoisohjelmia. Näin kukin käyttäjä saa juuri roolinsa ja tehtäviensä suorittamisessa hyödyllistä tietoa. Ylläpitäjät voivat myös luoda erilaisia etusivupohjia ja valita käyttäjille rooliin sopivat etusivupohjat. Etusivuja voit myös julkaista käytettäväksi esimerkiksi infonäytöillä.

Tehtävälista

Käyttäjän kannalta ajankohtaiset tehtävät selkeässä näkymässä, mitä käyttäjä voi tarpeen mukaan vielä järjestellä tai suodattaa esimerkiksi toimipisteen tai tehtävän kategorian tai nimen mukaan. Yksinkertaisimpia tehtäviä voit suorittaa suoraan listalta napsauttamalla ja mittaustehtäviin pääsee helposti suoraan listalta.

Ilmoituslista

Ilmoituslista kokoaa yhteen eri hälytykset, varoitukset ja tiedoksi-tasoiset ilmoitukset suodatettavaan ja järjesteltävään selkeään näkymään. Ilmoituksia voit kuitata yksi tai useampi kerrallaan samalla antaen lisätiedot, kuten syyt ja korjaavat toimenpiteet. Jo kuitattuihin hälytyksiin voit myös palata ja antaa lisätietoja esimerkiksi ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä.

Raportit

Raportointitoiminnon avulla ylläpitäjät voivat helposti suunnitella valmiiksi erilaisia raporttipohjia. Käyttäjät voivat nopeasti ladata tarvitsemansa raportit valmiista raporttipohjista tai tilata raportit ajastetusti sähköpostiinsa. Raporttipohjan sisältö on monipuolisesti muokattavissa, mm. toimipisteiden, kategorioiden tai valvontapisteiden mukaan. Raporttipohjalle voidaan valita sisältääkö se yksityiskohtaiset tiedot, kuten yksittäiset mittaustulokset. Valittavissa on myös kuvaajat, ilmoitukset kuten hälytykset, tehtävien suoritukset ja muistiinpanot. Raportoinnin kautta saat myös aina ajan tasalla olevat toimipistekohtaiset omavalvontasuunnitelmadokumentit.

Toimipisteet

Toimipistenäkymän kautta hallinnoit helposti suuretkin kokonaisuudet. Toimipisteet näkyvät karttapohjalla ja suodatettavalla listalla, josta on helppo porautua syvemmälle valvonta- ja mittaustietoihin. Heti toimipistelistalta näet toimipisteen avoimien ilmoitusten, hälytysten ja tehtävien määrän sekä valvontatoimien tehokkuudesta lasketun toimipisteen yhteisarvosanan.

Valvontapisteet

Tämä näkymä lähestyy asiaa valvontapisteiden näkökulmasta. Tehokkaasti suodatettavalta ja järjesteltävältä valvontapistelistalta löydät nopeasti sillä hetkellä kiinnostavat valvontapisteet ja näet niiden tilanteen. Listalta pääset porautumaan suoraan valvontapisteen mittaustuloksiin, tehtäviin, hälytyksiin, tiedostoihin ja muihin tarkempiin tietoihin. Voit suodattaa ja etsiä valvontapisteitä nimen, toimipisteen, alueem kategorian ja hälytystilanteen perusteella. Voit myös nopeasti suodattaa näkyville vain kriittiset valvontapisteet.

Asetukset

Asetukset-valikko kokoaa yhteen ylläpitäjän toimintoja. Myös tavallisilla käyttäjillä on mahdollisuus katsella monia asetuksia. Ohjeet ja tuen yhteystiedot löytyvät asetusvalikon kautta. Asetuksien avulla hallinnoit kategorioita, aikatauluja, tehtäväkuvauksia, tiedostoja, mittalaitteita ja -varastoja, tiimejä ja käyttäjiä sekä asiakaskohtaisia asetuksia ja perustietoja.

Kategoriat

Kategorioiden avulla hallitset loogisesti yhteenkuuluvia asioita. Valvontapisteet, tehtävät ja tiedostot voidaan luokitella vapaavalintaisiin kategorioihin, mikä mahdollistaa eri maantieteellisissä sijainneissa ja eri toimipisteissä sijaitsevien valvontapisteiden ja tehtävien tarkastelun loogisten kategorioiden kautta. Kategorioiden avulla rakennat myös omavalvontasuunnitelman sisällysluettelon ja loogisen rakenteen ja kokoat yhteen samaan aihepiiriin liittyvät asiat.

Aikataulut

Tämän toiminnon avulla hallinnoit keskitetysti aikatauluja, joita voi käyttää moniin eri tarkoituksiin palvelussa. Voit liittää yhden ja saman aikataulun useaan toimintoon tai käyttää toimipistekohtaisia aikatauluja tai täysin toimintokohtaisia aikatauluja, valinta on sinun. Aikataulut mahdollistavat tehtävien ajastamisen lisäksi myös ilmoitus- ja hälytysrajojen ajastamisen, pääsyoikeuksien ajastamisen ja raporttien lähettämisen ajastamisen.

Tehtäväkuvaukset

Tehtäväkuvausten avulla luot suunnitelman valvonnan ja mittausten tehtävien ajastamiseksi. Tehtäväkuvaus pitää sisällään tehtävän nimen, kategorian ja suoritusohjeiden lisäksi haluttaessa myös tarvittavat työkalut, materiaalit ja mittalaitteet. Tehtäväkuvaukseen on mahdollista liittää myös tiedostoja, kuten kuvia tai dokumentteja, jotka ovat tehtävän suorittajan käytettävissä. Kukin tehtäväkuvaus ajastetaan nimetyn aikataulun avulla. Lopuksi liität tehtäväkuvauksen haluamiisi tehtävän suorituspisteisiin. Suorituspisteiden valintaan on tehokas työkalu, jonka avulla etsit ja suodatat nimen, toimipisteen, mittaussuureen ja kategorian mukaan.

Tiedostojenhallinta

Tiedostojenhallinnan avulla löydät ja hallitset helposti kaikki palveluun liitetyt tiedostot, olivatpa ne sitten liitetty mihin tahansa kohteeseen palvelussa. Tiedostoja voi liittää toimipisteisiin, valvontapisteisiin, tehtäväkuvauksiin, tehtäviin, mittalaitteisiin ja kategorioihin. Tiedostoja voit hakea niiden nimen lisäksi liitetyn kohteen tyypin ja nimen sekä kategorian ja tiedostotyypin perusteella.

Tiedotteet

Tiedotteiden avulla jakelet yksinkertaisia tiedotteita tehokkaasti joko kaikille tai valituille toimipisteille. Voit myös ajastaa vanhenemaan automaattisesti, mikä pitää tiedote-widgetin sisällön siistinä helposti. Voit lisäksi kiinnittää yhden tiedotteen näkymään tiedote-widgetin ylimpänä, jotta se ei jää huomaamatta vaikka tiedotteita olisi paljon.

Mittalaitteet

Mittalaitteet integroituvat palveluun täysin ja laitteet ilmestyvät palvelun laitevarastoon heti, kun ne toimitetaan asiakkaalle. Voit hakea ja hallita mittalaitteita suoraan palvelussa. Näet palvelusta mittalaitteiden tilan, pariston jäljellä olevan varauksen, kalibrointipäivämäärän ja tarkemmat tekniset tiedot. Mittalaitteet voit tarvittaessa myös nimetä ja voit organisoida ne nimettyihin laitevarastoihin, jotta myös liikuteltavien mittalaitteiden sijaintia on mahdollista hallita.

Mittalaitteiden asentaminen valvontapisteisiin on helppoa ja nopeaa tehokkaan integroinnin ja QR-koodien lukumahdollisuuden ansiosta.

Laitevarastot

Mittalaitteiden logistiikkaa ja hallintaa helpottamaan on käytettävissä mahdollisuus luoda nimettyjä laitevarastoja. Kun mittalaitteelle määritellään kotivarasto, laite palaa sinne automaattisesti, jos se joskus myöhemmin poistetaan valvontapisteestä, johon se on alunperin asennettu. Voit myös merkitä rikkoutuneet mittalaitteet käytöstä poistetuiksi.

Tiimit

Tiimien avulla hallitset käyttäjien pääsyoikeuksia huomattavasti tehokkaammin kuin jakamalla niitä suoraan yksittäisille käyttäjille. Voit liittää ja poistaa käyttäjiä tiimeihin helposti ja luoda tarvittaessa nopeasti lisää tiimejä.

Käyttäjät

Käyttäjähallinnan kautta luot ja hallitset palvelun käyttäjätunnuksia ja käyttäjäkohtaisia pääsyoikeuksia. Pääsyoikeuksien hallinta on kuitenkin huomattavasti tehokkaampaa tiimien avulla. Käyttäjiin liitettävä tieto on palvelussa minimoitu tietosuojasyistä. Käyttäjän tiedoissa on toki kuitenkin paikat sähköpostiosoitteelle, puhelinnumerolle ja käyttäjän yhteyshenkilölle, johon käyttäjä voi olla yhteydessä tukea tai apua tarvitessaan. Käyttäjät voivat itse vaihtaa salasanansa, palvelun kielen ja aikavyöhykkeen sekä valita haluamansa mittayksiköt.

Asiakas(tili)

Asiakastiedot pitävät sisällään asiakkaan nimen ja yhteystietojen lisäksi palveluntarjoajan yhteyshenkilön tiedot sekä muita asiakastietoja, kuten asiakasnumeron ja käytettyjen resurssien määrät, esimerkiksi toimipisteiden, valvontapisteiden ja käyttäjätunnusten lukumäärät.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.