Skip to main content
Skip table of contents

Tehtäväkuvaukset

Tehtäväkuvauksilla määrittelet mitä, missä ja milloin on tehtävä.

Voit luoda haluamasi määrän vapaasti nimettyjä tehtäväkuvauksia, jotka liitetään suorituspisteisiin ja aikatauluun. Lisäksi tehtäväkuvaus voidaan liittää yhteen kategoriaan.

Tehtäväkuvaukset on syytä nimetä yksilöivästi ja lyhyesti, mutta kuvaavasti. Kun tehtäväkuvauksen mukaisia tehtäviä luodaan ajastetusti tehtävälistalle suoritettavaksi, näkyy tehtävien nimenä ja otsikkona tehtäväkuvauksen nimi.

Tehtäväkuvausluettelossa näkyy tehtävän nimi, toimipiste (jos tehtävä on toimipistekohtainen), kategoria ja tehtäväkuvaukseen liitettyjen suorituspisteiden määrä.

Voit suodattaa tehtäväkuvausluetteloa seuraavilla kriteereillä:

  • Tehtävän nimi, myös nimen osa

  • Tehtävän toimipiste, myös toimipisteen nimen osa

  • Kategoria, valitse listalta

Tehtäväkuvauksen luominen ja muokkaaminen

Luo uusi tehtäväkuvaus napsauttamalla +Luo uusi tehtäväkuvaus -painiketta oikeassa yläkulmassa.

Muokkaa olemassa olevaa tehtäväkuvausta napsauttamalla sen nimeä luettelosta.

Tehtävän nimi

Tehtävälle on annettava yksilöllinen nimi, joka kuvaa lyhyesti mitä tehtävässä pitää tehdä. Nimen enimmäispituus on 100 merkkiä.

Kategoria

Voit valita mihin kategoriaan tehtäväkuvaus kuuluu.

Vaaditaanko mittaustuloksen syöttämistä?

Valitse Kyllä tai Ei. Tehtäväkuvauksia on kahta päätyyppiä:

Kyllä, tehtävän suorittamisen yhteydessä on syötettävä numeerinen mittaustulos

Tehtävää suorittavan käyttäjän on syötettävä numeromuotoinen mittaustulos. Käyttäjä voi valita syöttääkö mittaustuloksen käsin vai käyttääkö jotakin yhteensopivaa NSnappy-mittalaitetta mittaustuloksen hankkimiseen.

Tällaisia tehtäviä ei voi suoritta suoraan tehtävälistalta, vaan tehtävä on sen loppuun suorittamiseksi avattava tehtävänsuoritusikkunaan.

Ei, tehtävän suorittamiseen ei vaadita mittaustulosta

Tehtäviä, jotka voi suorittaa suoraan tehtävälistalta ilman mittaustuloksen syöttämistä.

Tekstimuotoisen kirjauksen tyyppi

Tehtävää suoritettaessa voidaan käyttäjältä kerätä tekstimuotoinen kirjaus kolmella eri tavalla:

  1. Käyttäjä voi valita mitkä tahansa annetuista vastausvaihtoehdoista ja/tai syöttää vapaata tekstiä

  2. Käyttäjä voi valita yhden tai useamman annetuista vastausvaihtoehdoista tai alitehtävistä

  3. Käyttäjän on valittava tasan yksi annetuista vastausvaihtoehdoista

Vastausvaihtoehdot tai alitehtävät

Voit lisätä tehtäväkuvaukselle tarvittavan määrän vastausvaihtoehtoja tai alitehtäviä, joita käyttäjä voi valita ja suorittaa tehtävän suorituksen yhteydessä.

Lisää vastausvaihtoehtoja linkistä +Lisää vastausvaihtoehto tai alitehtävä. Kun lisäät listalle rivin, on sille annettava yksilöivä nimi tai se on poistettava.

Voita poistaa vastausvaihtoehtoja roskakorikuvakkeista.

Tehtävän suoritusohjeet ja tarvittavat työkalut ja aineet

Voit tallentaa tehtäväkuvaukseen myös suoritusohjeita ja tiedot tarvittavista työkaluista ja aineista omiiin tietokenttiinsä. Tehtävän suorittaja voi tehtävänsuoritusikkunasta avata ohjeet, työkalut ja aineet luettavaksi.

Liitetiedosto

Voit liittää tehtäväkuvaukseen myös liitetiedostoja, esimerkiksi tarkempia ohjeita, joita tehtävän suorittaja voi ladata luettavaksi tehtävänsuoritusikkunasta.

Napsauta Valitse tiedosto -painiketta ladataksesi ensimmäisen liitetiedoston. Tiedoston lataamisen yksityiskohdat riippuvat käytettävästä päätelaitteesta.

Näet ladattujen liitetiedostojen esikatselun tehtäväkuvauksen yhteydessä. Voita ladata lisää tiedostoja +Lisää uusi tiedosto -linkistä.

Voit poistaa liitetiedostoja roskakorikuvakkeista.

Laitteen tuotetyyppi

Voit valita minkätyyppisellä NSnappy-mittalaitteella tehtävän suorituksen yhteydessä annettava mittaustulos voidaan hankkia. Mittaustulos voidaan silti aina tarvittaessa syöttää käsin.

Tällä valinnalla on merkitystä vain, kun tehtäväkuvauksessa on määritelty mittaustuloksen syöttäminen pakolliseksi.

Valitun laitteen tuotetyyppi näkyy pudotusvalikossa. Napsauta pudotusvalikkoa valitaksesi laitteen tuotetyypin.

Valitse tuotetyyppi listalta. Voit suodattaa listaa hakukentän avulla.

Jos et halua rajata käytettävän mittalaitteen tuotetyyppiä, napsauta Tyhjennä valinta -painiketta.

Laite

Jos tehtäväkuvaus vaatii, että mittaustulos on hankittava aina jollain tietyllä laiteyksilöllä, voit valita sen tästä kohdasta.

Napsauta pudotuvalikkoa valitaksesi laitteen sarjanumeron perusteella.

Jos et halua valita käytettävää laiteyksilöä, napsauta Tyhjennä valinta -painiketta.

Tällä valinnalla on merkitystä vain, kun tehtäväkuvauksessa on määritelty mittaustuloksen syöttäminen pakolliseksi.

Tehtäväkuvauksen toimipiste

Valitse tähän kohtaan jokin toimipiste, jos tehtäväkuvaus halutaan määritellä toimipistekohtaiseksi siten, että käyttäjillä joilla on muokkausoikeudet valittuun toimipisteeseen, voivat muokata tätä tehtäväkuvausta.

Napsauta pudotusvalikkoa valitaksesi toimipisteen listalta.

Valitse toimipiste listalta. Voit suodattaa listaa hakukentän avulla.

Jos et halua tehdä tästä tehtäväkuvauksesta toimipistekohtaista ja antaa tämän tehtäväkuvauksen muokkausoikeuksia toimipisteelle, napsauta Tyhjennä valinta -painiketta.

Tehtävän suorituspisteet

Jotta tehtäväkuvauksen perusteella tehtävälistalle syntyy tehtäviä, sinun on valittava ne suorituspisteet, joille tästä tehtäväkuvauksesta tehtäviä luodaan.

Tässä kohdassa näkyy valittujen suorituspisteiden lukumäärä.

Valitaksesi suorituspisteitä tai muokataksesi valintaa, napsauta +Valitse tehtävän suorituspisteet -linkkiä.

Valitse tehtävän suorituspisteet

Tehtävän suorituspisteiden valitsemiseen on oma tehokas näkymä. Voit suodattaa sen avulla suorituspisteitä kategorian, mittaussuureen sekä toimipisteen ja suorituspisteen nimen tai niiden osan mukaan.

Valitse ensin sopivat suodatuskriteerit pienentääksesi Hae-listalle ilmestyvien suorituspisteiden määrän sopivaksi. Poimi sitten haluamasi suorituspisteet listalta napsauttamalla niiden +Lisää-linkkejä.

Kun napsautat +Lisää-linkkiä, suorituspiste lisätään Valittu-listalle ja sen +Lisää-linkki muuttuu ruksiksi.

Voit poistaa valittuja suorituspisteitä joko rukseista tai siirtymällä Valittu-listalle.

Valittu-listalta näet tehtäväkuvaukselle valitut suorituspisteet ja niiden määrän listan otsikosta, kuvassa Valittu (1).

Kun olet valmis ja valinnut tarvittavat suorituspisteet, napsauta Tehty-painiketta.

Voit perua kaikki tekemästi muutokset suorituspistevalintoihin napsauttamalla Peruuta-linkkiä.

Aikataulu

Viimeinen valittava asia on tehtävän aikataulu. Tehtäväkuvauksen mukaisia tehtäviä syntyy edellisessä kohdassa valituille suorituspisteille aina valitun aikataulun alkuajan kellonlyömällä.

Napsauta pudotusvalikkoa valitaksesi aikataulun.

Kun olet valinnut kaikki pakolliset, tähdellä merkityt, kohdat ja täyttänyt muut tarvittavat tiedot, napsauta Tallenna-painiketta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.