Skip to main content
Skip table of contents

Tiimit

Tiimien avulla voit tehokkaasti hallita käyttäjäryhmille eli tiimeille annettavia pääsyoikeuksia. Sen sijaan, että jakaisit pääsyoikeuksia kohteisiin jokaiselle käyttäjälle erikseen, on paljon käytännöllisempää luoda sopivia tiimejä, joille pääsyoikeudet kohteisiin jaetaan. Sen jälkeen voit liittää oikeat käyttäjät oikeisiin tiimeihin ja näin käyttäjät perivät pääsyoikeudet tiimiltä. Yksi käyttäjä voi kuulua myös useampaan tiimiin.

Tiimiluettelossa näkyvät kaikki asiakastilin tiimit, tiimeihin kuuluvien käyttäjien lukumäärät ja tiimien kuvaukset.

Voit järjestää luettelon eri sarakkeiden mukaan napsauttamalla sarakeotsikkoja. Sarakeotsikon vieressä näkyy nuoli, joka ilmaisee minkä sarakkeen mukaan lista on järjestetty ja mihin suuntaan.

Uuden tiimin luominen

Luo uusi tiimi napsauttamalla +Uusi tiimi -painiketta.

Nimi

Anna tiimille yksilöivä ja kuvaava nimi. Enimmäispituus on 50 merkkiä.

Tiimin kuvaus

Voit kirjoittaa myös erillisen kuvauksen, esimerkiksi mitä käyttöoikeuksia tiimin jäsenet saavat. Enimmäispituus on 200 merkkiä.

Napsauta lopuksi Tallenna -painiketta.

Kun tiimi on luotu, siirryt suoraan tiimin muokkausnäkymään, josta voit lisätä tiimin jäsenet ja antaa pääsyoikeudet.

Tiimin muokkaaminen ja poistaminen

Tiimin muokkausnäkymästä voit muokata tiimin nimeä ja kuvausta.

Voit myös lisätä ja poistaa tiimin jäseniä eli käyttäjiä. Tiimin tarkoituksena on jakaa käyttäjille pääsyoikeuksia, joita voit muokata myös tästä ruudusta.

Voit poistaa tiimin napsauttamalla Poista-linkkiä. Huomioi, että tiimin poistamista ei voi peruuttaa.

Käyttäjien lisääminen

Napsauta +Lisää käyttäjä -linkkiä.

Napsauta sitten Käyttäjä-pudotusvalikkoa.

Valitse listalta tiimiin lisättävä käyttäjä.

Napsauta Lisää käyttäjä -painiketta.

Käyttäjä on lisätty tiimiin.

Voit poistaa käyttäjiä tiimistä napsauttamalla roskakori-ikonia.

Pääsyoikeuksien lisääminen

Napsauta pääsyoikeuslistan alla olevaa +Lisää pääsyoikeus -linkkiä.

Pääsyoikeuden lisäysruutu avautuu.

Ruudun kohdasta Tiimi näet mille tiimille olet lisäämässä pääsyoikeuksia.

Kohde-otsikon alla on +Lisää kohde -painike. Napsauta sitä valitaksesi mihin kohteeseen haluat lisätä tiimille pääsyoikeuksia.

Kohteen valinta

Kohteen valintaruudulla voit hakea ja valita kohteen, johon haluat antaa tiimille pääsyoikeuksia.

Voit hakea kohteita kirjoittamalla kohteen nimen tai sen osan yläosan hakukenttään. Kun lopetat kirjoittamisen hakukenttään, kohdelista päivittyy automaattisesti.

Kun löydät listalta haluamasi kohteen, napsauta sen Valitse-painiketta. Kohteen valintaruutu sulkeutuu ja valittu kohde siirtyy pääsyoikeuden lisäysruudun Kohde-kohtaan.

Voit valita uuden kohteen napsauttamalla Vaihda kohde -linkkiä.

Voit hakea kohdetta kohteen valintaruudulta myös napsauttamalla kohteen nimeä, joka toimii linkkinä.

Kun napsautat linkkiä, näyttää kohteen valintaruutu napsauttamasi kohteen alta löytyvät kohteet.

Voit nyt joko

1. palata takaisin edelliseen listaan napsauttamalla < Takaisin,

2. valita kohteen listalta Valitse-painikkeella ja palata pääsyoikeuden lisäysruutuun tai

3. napsauttaa listalla olevan kohteen nimeä näyttääksesi sen alta löytyvät kohteet.

Peruuta-linkistä voit perua kohteen valinnan tai vaihtamisen.

Pääsyoikeudet

Pääsyoikeus annetaan napsauttamalla sen on-off-kytkin päälle ja poistetaan napsauttamalle kytkin off-asentoon.

Pääsyoikeudet ovat seuraavat:

Pääsyoikeus

Merkitys

Katseluoikeus

Oikeus löytää kohde ja nähdä sen tiedot.

Raporttien muokkausoikeus

Oikeus lisätä, poistaa ja muokata raporttipohjia. Annettava asiakkaalle.

Tiedostojen muokkausoikeus

Oikeus lisätä, poistaa ja muokata tiedostoja.

Ilmoitusviestien vastaanotto

Oikeus vastaanottaa ilmoitusviestejä esimerkiksi hälytyksistä.

Ilmoitusten kuittausoikeus

Oikeus kuitata ilmoituksia, esimerkiksi hälytyksiä.

Tehtävien suoritusoikeus

Oikeus suorittaa tehtäviä ja muokata niiden lisätietoja.

Muokkausoikeus

Oikeus muokata kohteen kaikkia tietoja, myös lisätä ja poistaa. Tämä on niin sanottu ylläpitäjäoikeus.

Huomioi, että pääsyoikeudet periytyvät kohteelta kaikille sen sisältämille kohteille. Esimerkiksi jos annat muokkausoikeuden toimipisteelle, saa käyttäjä muokkaus- eli ylläpito-oikeudet myös kaikkiin kohteen sisältämiin valvontapisteisiin, tehtäviin, tiedostoihin jne.

Aikataulu

Voit aikatauluttaa tämän pääsyoikeuden valitsemalla sille nimetyn aikataulun.

Oletuksena pääsyoikeudet eivät ole aikataulutettuja. Valitse ensin vaihtoehto Aikataulutettu pääsyoikeus.

Valitse sitten aikataulu napsauttamalla Aikataulu-pudotusvalikkoa. Valitse sitten pudotusvalikosta haluamasi nimetty aikataulu.

Käyttöoikeus on voimassa vain aikataulun ollessa voimassa sen alku- ja loppuajan välillä.

Pääsyoikeuksien muokkaaminen ja poistaminen

Muokataksesi tai poistaaksesi pääsyoikeutta napsauta sen kynäkuvaketta.

Pääsyoikeuden muokkausruutu avautuu, josta voit muokata pääsyoikeuksia valittuun kohteeseen.

Muuta pääsyoikeuksia niiden on-off-kytkimistä. Tallenna lopuksi muutokset Tallenna-painikkeesta.

Poista pääsyoikeus napsauttamalla Poista pääsyoikeus-painiketta.

Pääsyoikeuksien tarkastelu

Näet yhteenvedon tiimin pääsyoikeuksista Pääsyoikeudet-listalta.

Annetut pääsyoikeudet on lueteltu kohteittain ja jokaisella rivillä näkyy ensin pienemmällä kirjasimella kohteen tyyppi, kuten “Toimipiste” ja sen alla isommalla kirjasimella kohteen nimi, kuten “Ravintola Uni”. Tiimillä kohteeseen olevat pääsyoikeudet esitetään erivärisin ikonein. Viemällä hiiren ikonin päälle näet käyttöoikeuden nimen.

Pääsyoikeusikonien värit

Ikonin väri

Merkitys

Tummansininen

Kyseistä pääsyoikeutta ei ole tälle kohteelle.

Vihreä

Kyseinen pääsyoikeus on annettu kohteelle juuri tällä pääsyoikeusrivillä.

Valkoinen

Kyseinen pääsyoikeus periytyy kohteelle joltakin muulta pääsyoikeudelta.

Käyttöoikeudet

Toiminto

Tarvittava pääsyoikeustaso

Tietojen katselu

Katseluoikeus asiakkaaseen

Tietojen katselu ja muokkaus

Asiakasylläpitäjä

Tiimien luonti ja poisto

Asiakasylläpitäjä

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.