Skip to main content
Skip table of contents

Toimipiste

Toimipisteen perustiedot

Toimipiste-sivun vasemmassa yläkulmassa on toimipisteen perustietojen yhteenveto.

Ylimpänä on < Toimipisteet -linkki, josta pääset palaamaan takaisin toimipisteluetteloon.

Toimipisteen nimi ja valinta

Paluulinkin alla näkyy valitun toimipisteen nimi. Napsauta toimipisteen nimeä valitaksesi jokin toinen toimipiste ilmestyvältä listalta.

Tähtiluokitukset

Toimipisteen tämänhetkiset tähtiluokitukset. Lue lisää tähtiluokituksista täältä: LISÄÄ LINKKI!

Riskiluokka, osoite ja yhteystiedot

Riskiluokka numeroasteikolla 0 - 20, toimipisteen osoite ja yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot näkyvät tässä.

Toimipistevalikko

Näiden perustietojen alapuolella on toimipistevalikko, jossa on välilehdet: Valvontapisteet, Ilmoitukset ja kirjaukset, Tehtävät, Tiedostot, Pääsyoikeudet ja Ominaisuudet.

Valvontapisteet

Valvontapisteet-sivulta näet toimipisteen valvontapisteet ja niiden suorituspisteiden viimeisimmät tallennetut mittaustulokset, jos ne ovat alle vuorokauden vanhoja. Suorituspisteiden mittausarvojen värikorostukset kuvaavat suorituspisteillä olevia aktiivisia ilmoituksia ja niiden vakavuustasoja. Kelloikoni kertoo suorituspisteillä olevista suoritusta odottavista tehtävistä.

Valvontapisteluettelon alapuolella on +Uusi valvontapiste -painike. Napsauta sitä käynnistääksesi uuden valvontapisteen luontivelhon, joka kysyy vaiheittain valvontapisteen luomista varten tarvittavat tiedot. Lue lisää valvontapisteen luomisesta täältä Toimipiste → Valvontapisteen luominen.

Voit näyttää valvontapisteet kolmella eri tavalla. Valitse käytettävä tapa oikea yläkulman pudotusvalikosta, jossa lukee sillä hetkellä valittuna olevan tavan nimi: Kategoria, Alue tai Näytä pohjakuvat.

Kategorian mukaan lajiteltuna

Valitse Kategoria näyttääksesi toimipisteen valvontapisteen kategorian mukaisiin ryhmiin lajiteltuna.

Alueen mukaan lajiteltuna

Valitse Alue näyttääksesi toimipisteen valvontapisteet alueen mukaisiin ryhmiin lajiteltuna.

Näytä pohjakuvat

Valitse Näytä pohjakuvat näyttääksesi toimipisteen valvontapisteet alueiden pohjakuvien päällä.

Valvontapisteet näkyvät pyöreinä värillisinä merkkeinä alueidensa pohjakuvien päällä niille määritellyissä kohdissa. Valvontapisteen väri kertoo mikä on valvontapisteellä olevan vakavimman kuittaamattoman hälytyksen vakavuusasteen. Vie kursori valvontapisteen päälle nähdäksesi valvontapisteen suorituspisteiden viimeisimmät mittausarvot.

Niiden valvontapisteiden määrä, joille ei ole määritelty sijaintia pohjakuvanlla, näytetään pohjakuvan alapuolella. Vie kursori tämän tekstin päälle nähdäksesi näiden valvontapisteiden suorituspisteiden viimeisimmät mittausarvot.

Jos jollekin alueelle ei vielä ole ladattu pohjakuvaa, näet tästä viestin ja voit lisätä siirtä lataamaan alueelle pohjakuvan.

Ilmoitukset ja kirjaukset

Tältä sivulta näet toimipisteen kaikkien suorituspisteiden ilmoitukset ja käyttäjien tekemät mittaukset ja kirjaukset.

Voit lajitella ilmoitukset niiden lähteen (suorituspisteen) kategorian tai alueen mukaan.

Voit suodattaa listaa viidellä eri pikasuodattimella:

 • Varoitus: Sisällytä varoitukset listaan.

 • Hälytys: Sisällytä hälytykset listaan.

 • Informaatio: Sisällytä informaatiot listaan.

 • Kuitatut: Sisällytä myös kuitatut ilmoitukset listaan.

 • Kirjaukset: Sisällytä myös käsin tehdyt kirjaukset listaan.

Napsauta pikasuodatinta valitaksesi sen päälle tai pois. Valitut pikasuodattimet näkyvät korostettuina.

Tehtävät

Tehtävät-sivulta näet toimipisteen kaikkien suorituspisteiden tehtävät.

Voit lajitella tehtävät niiden kategorian, suoritusaikataulun tai tilan mukaan.

Voit suodattaa listaa tehtävän nimen ja tilan mukaan. Syötä tai valitse ensin suodatuskriteerit ja napsauta sitten Hae.

Napsauta tehtävää listalta suorittaaksesi sen. Lue lisää tehtävän suorittamisesta täältä: Tehtävät → Tehtävän suoritusnäkymä.

Tiedostot

Tiedostot-sivulta näet kaikki toimipisteeseen tai sen alueisiin, valvontapisteisiin tai laitteisiin liittyvät tiedostot.

Voit myös liittää toimipisteeseen uuden tiedoston napsauttamalla +Luo uusi tiedosto -painiketta. Lue lisää tiedoston lisäämisestä täältä: https://nokeval.atlassian.net/wiki/spaces/NC/pages/2921463829/Tiedostot#Uuden-tiedoston-luominen-ja-lataaminen

Tiedostojen pikasuodattimet

Pikasuodattimien avulla voit valita näytetäänkö listalla

 • Kaikki tiedostot (Kaikki)

 • Vain suoraan toimipisteeseen liitetyt tiedostot (Toimipisteet)

 • Vain suoraan toimipisteen alueisiin liitetyt tiedostot (Alueet)

 • Vain suoraan toimipisteen valvontapisteisiin liitetyt tiedostot (Valvontapisteet)

 • Vain tiedostot, jotka on liitetty laitteisiin, jotka on asennettu toimipisteen valvontapisteisiin (Laitteet)

Pikasuodattimien nimen perässä olevat numerot kertovat montako tiedostoa pikasuodattimien kautta näkyy.

Pääsyoikeudet

Pääsyoikeudet-sivulta näet ja voit muokata toimipisteen ja sen sisältämien kohteiden pääsyoikeuksia.

Pääsyoikeudet on ryhmitelty kolmeen eri listaan, jotka on kuvattu alla.

Asiakastililtä periytyvät pääsyoikeudet

Tällä listalla näytetään asiakastilille annetut oikeudet, jotka perityvät kaikille sen toimipisteille. Et voi muokata näitä pääsyoikeuksia tästä näkymästä. Näitä pääsyoikeuksia muokataksesi käytä Tiimit tai Käyttäjät asetussivuja.

Toimipisteelle annetut pääsyoikeudet

Tällä listalla näytetään suoraan tähän toimipisteeseen käyttäjille ja tiimeille annetut pääsyoikeudet. Voit myös muokata, lisätä ja poistaa näitä oikeuksia.

Lue lisää pääsyoikeuksien esitystavasta ja pääsyoikeuksien lisäämisestä, muokkaamisesta ja poistamisesta täältä: Tiimit → Pääsyoikeuksien lisääminen.

Toimipisteen alueille ja valvontapisteille annetut pääsyoikeudet

Tällä listalla näytetään kokoomalista tämän toimipisteen alueille ja valvontapisteille annetuista pääsyoikeuksista. Voit myös muokata, lisätä ja poistaa näitä oikeuksia.

Lue lisää pääsyoikeuksien esitystavasta ja pääsyoikeuksien lisäämisestä, muokkaamisesta ja poistamisesta täältä: Tiimit → Pääsyoikeuksien lisääminen.

Ominaisuudet

Tältä sivulta näet ja voit muokata toimipisteen ominaisuuksia, kuten perustietoja, yhteystietoja, lisätietoja ja alueita.

Rullaa sivun loppuu nähdäksesi Muokkaa ominaisuuksia -painikkeen, josta napsauttamalla voit muokata toimipisteen ominaisuuksia.

Toimipisteen ominaisuudet on tarkemmin kuvattu täällä Toimipisteet → Toimipisteen luominen, eikä niitä toisteta tässä.

Alueiden muokkaaminen

Aloita ensin toimipisteen ominaisuuksien muokkaaminen napsauttamalla Muokkaa ominaisuuksia -painiketta. Rullaa muokkaussivun loppuun nähdäksesi kohdan Alueet.

Voit muokata olemassa olevien alueiden nimiä suoraan muokkaamalla tekstikenttiä.

Voit lisätä uuden alueen napsauttamalla +Lisää alue.

Voit ladata alueelle pohjakuvan napsauttamalla +Lataa pohjakuva.

Voit poistaa alueen pohjakuvan napsauttamalla Poista.

Voit poistaa koko alueen napsauttamalla sen roskakori-ikonia.

Tallenna muutokset alueisiin napsauttamalla lopuksi sivun alareunan Tallenna-painiketta. Voit peruuttaa muutokset napsauttamalla Peruuta.

Valvontapisteen luominen

Napsauta valvontapisteluettelon alapuolella olevaa +Uusi valvontapiste -painiketta käynnistääksesi uuden valvontapisteen luontivelhon, joka kysyy vaiheittain uuden valvontapisteen luomista varten tarvittavat tiedot.

Vaihe 1/4: Perustiedot

Ensimmäisessä vaiheessa annat valvontapisteen perustiedot, kuten alueen, kategorian, nimen ja kuvauksen.

Alue

Valitse pudotusvalikosta mihin toimipisteen alueeseen uusi valvontapiste kuuluu. Lue täältä miten lisäät uuden alueen toimipisteelle: Toimipiste → Alueiden muokkaaminen.

Kriittinen valvontapiste

Valitse on-off-kytkimestä onko uusi valvontapiste ns. kriittinen valvontapiste (CCP = Critical Control Point).

Kategoria

Valitse pudotusvalikosta mihin kategoriaan uusi valvontapiste kuuluu. Lue täältä miten lisäät uuden kategorian: Kategoriat → Kategorian luominen ja muokkaaminen.

Nimi

Anna uudelle valvontapisteelle toimipisteen sisällä yksilöllinen nimi. Nimen enimmäispituus on 50 merkkiä.

Kuvaus

Anna uudelle valvontapisteelle tarvittaessa tarkempi kuvaus. Kuvauksen enimmäispituus on 5000 merkkiä.

Mittaustulosten keruutapa

Valitse miten mittaustulokset valvontapisteelle kerätään. Vaihtoehtoja on kaksi:

 • Kiinteästi asennettu mittalaite: Valvontapisteelle asennetaan mittalaite, joka tuottaa yhdellä tai useammalla anturilla mittaustietoja ja ne tallennetaan automaattisesti suorituspisteille. Voit lisätä valvontapisteelle suorituspisteitä myös käsin syötettäville mittaustuloksille.

 • Käsinsyöttö: Valvontapisteelle ei asenneta mittalaitetta. Lisää seuraavassa vaiheessa sopivat suorituspisteet mittaustulosten käsinsyöttöä varten. Käsinsyöttö voidaan tehdä myös käsimittarin avulla.

Syötä vaadittavat tiedot ja napsauta Jatka siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen. Voit peruuttaa valvontapisteen luomisen Peruuta tai < Toimipiste -linkistä.

Vaihe 2/4: Laitetyypin valinta

Jos valitsit ensimmäisessä vaiheessa vaihtoehdon Kiinteästi asennettu mittalaite, siirryt velhon toisen vaiheen, jossa valitset käytettävän laitetyypin. Jos valitsit vaihtoehdon Käsin, siirryt suoraan velhon neljänteen vaiheeseen.

Laitetyyppi

Valitse pudotusvalikosta tarkoitukseen sopiva laitetyyppi. Lue lisää laitetyypeistä täältä: LINKKI!

Kun olet valinnut laitetyypin, näet sen kuvan pudotusvalikon alapuolella.

Kun olet valinnut sopivan laitetyypin, napsauta Jatka siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen. Voit palata edelliseen vaiheeseen napsauttamalla Edellinen tai peruuttaa valvontapisteen luomisen < Toimipiste -linkistä.

Vaihe 3/4: Suorituspisteet laitteen antureille

Kolmannessa vaiheessa voit muokata laitteen antureita varten luotavia suorituspisteitä.

On-off-kytkin

On-off-kytkimestä voit valita mitä laitteen antureita käytetään ja mitä ei.

Mittaussuure, mittayksikkö

Suorituspisteiden mittaussuureet ja mittayksiköt valitaan automaattisesti kunkin laitteen antureille sopiviksi, et voi vaikuttaa niihin tässä vaiheessa.

Suorituspisteen nimi

Keskellä olevaan tekstinsyöttökenttään voit muokata anturin nimestä suorituspisteen nimen. Suorituspisteiden nimien on oltava valvontapisteen sisällä yksilöllisiä. Enimmäispituus on 50 merkkiä.

Käyttötarkoitus, ilmoitusrajat

Valitse oikeanpuoleisesta pudotusvalikoista suorituspisteen käyttötarkoitus, josta kopioidaan suorituspisteelle ilmoitusrajat. Niitä voit muokata myöhemminkin suorituspisteen ominaisuuksista, lue lisää täältä: Suorituspiste → Suorituspisteen muokkaaminen.

Kun olet muokannut antureita varten luotavat suorituspisteet, napsauta Jatka siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen. Voit palata edelliseen vaiheeseen napsauttamalla Edellinen tai peruuttaa valvontapisteen luomisen < Toimipiste -linkistä.

Vaihe 4/4: Suorituspisteet käsinsyöttöä varten

Viimeisessä neljännessä vaiheessa voit tarvittaessa lisätä suorituspisteitä mittaustulosten käsinsyöttöä varten.

Napsauta +Lisää suorituspiste -linkkiä lisätäksesi valvontapisteelle uuden suorituspisteen.

Suorituspisteen nimi

Kirjoita vasemmanpuoleiseen tekstinsyöttökenttään suorituspisteen nimi. Suorituspisteiden nimien on oltava valvontapisteen sisällä yksilöllisiä. Enimmäispituus on 50 merkkiä.

Suorituspisteen käyttötarkoitus, mittaussuure, mittayksikkö ja ilmoitusrajat

Valitse oikeanpuoleisesta pudotusvalikosta suorituspisteen käyttötarkoitus. Käyttötarkoitus määrittelee lisättävän uuden suorituspisteen mittaussuureen ja mittayksikön, joita et voi muuttaa enää myöhemmin.

Käyttötarkoitus lisää uudelle suorituspisteelle myös ilmoitusrajat. Niitä voit kuitenkin muokata myöhemmin suorituspisteen ominaisuuksista, lue lisää täältä: Suorituspiste → Suorituspisteen muokkaaminen.

Valitun käyttötarkoituksen alapuolelta näet sen mittaussuureen, mittayksikön ja ilmoitusrajat.

Napsauta lopuksi Luo uusi valvontapiste -painiketta. Voit palata edelliseen vaiheeseen napsauttamalla Edellinen tai peruuttaa uuden toimipisteen luomisen < Toimipiste -linkistä.

Luotu uusi valvontapiste ilmestyy toimipisteen valvontapisteluetteloon.

Jos valitsit vaiheessa yksi vaihtoehdon Kiinteästi asennettu mittalaite, voit nyt Asenna laite -linkistä asentaa laitteen valvontapisteelle.

Käyttöoikeudet Toimipisteelle

Toiminto

Tarvittava pääsyoikeustaso

Tietojen katselu

Katseluoikeus Toimipisteelle tai Asiakkaaseen

Tietojen katselu ja muokkaus

Ylläpitäjän oikeudet Toimipisteelle

Asiakasylläpitäjä

Toimipisteiden luonti ja poisto

Ei oikeutta

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.