Skip to main content
Skip table of contents

NSnappy User Manual - Käyttöohje

Nokeval® NSnappy® on verkkoselaimilla käytettävä pilvipalvelu erilaisten omavalvonta- ja mittaustehtävien digitalisointiin. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa tietojen keräämisen automatisoimista mahdollisimman pitkälle mittalaitteiden ja IoT-ratkaisujen avulla. Palvelu auttaa vähentämään valvonnan päivittäisiin rutiineihin kuluvaa aikaa ja varmistamaan laadun jatkuvalla valvonnalla ja ongelmien ennaltaehkäisyllä.

Palvelu mahdollistaa myös toistuvien tehtävien kuvaamisen ja aikatauluttamisen sekä kerättyjen tietojen ja suoritettujen tehtävien tehokkaan raportoinnin ja visualisoinnin esimerkiksi muokattavien käyttäjäkohtaisten “dashboard”-tyyppisten etusivujen avulla. Ydinominaisuuksia ovat näiden lisäksi ilmoitusten, kuten varoitusten ja hälytysten, hallinta sekä niistä lähetettävät viestit ja niiden kuittaaminen.

Lisäksi palvelulla on mahdollista hallita valvontaan liittyviä tiedostoja tehokkaasti. Erityisen tehokas ominaisuus on myös omavalvontasuunnitelmien dokumentointi. Palvelusta saat ajantasaisen omavalvontasuunnitelman milloin vain napin painalluksella. Mahdollista on myös jaella yleisiä tai kohdennettuja tiedotteita palvelun käyttäjille.

Palvelu on alusta asti suunniteltu niin pienten mittaustarpeiden kuin suurten ja monimutkaisten valvonta- ja mittauskokonaisuuksien toteuttamiseen esimerkiksi kansainvälisissä ketjuissa. Valvottavien ja mitattavien kategorioiden, toimipisteiden, valvontapisteiden ja suorituspisteiden hallinta ja hierarkisointi on tehokasta ja käyttäjien pääsyoikeuksien hallinta on erittäin joustavaa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.