Skip to main content
Skip table of contents

Aikataulut

Aikataulut kannattaa nimetä yksilöllisesti ja siten, että jo nimestä pystyy päättelemään aikataulun voimassaoloajat.

Luettelosta näet aikataulun nimen lisäksi moneenko suorituspisteeseen kukin aikataulu luo ajastettuja tehtäviä.

Aikataulujen avulla voit keskitetysti hallita milloin tehtäviä pitää suorittaa tai raportteja lähettää.

Aikataulut-asetusvalikon kautta voit luoda tarvittavan määrän nimettyjä aikatauluja.

Aikataulu voidaan liittää seuraaviin kohteisiin: tehtäväkuvaus, raportti, pääsyoikeus, käyttötarkoitus.

Samaa aikataulua voidaan käyttää ajastamaan useita eri asioita. Kun muutat aikataulun voimassaoloaikoja, muuttuvat kaikkien siihen liitettyjen toimintojen ajastukset.

Aikataulun luominen ja muokkaaminen

Luo uusi aikataulu napsauttamalla Luo uusi aikataulu -painiketta oikeassa yläkulmassa.

Muokkaa olemassa olevaa aikataulua napsauttamalla sen nimeä luettelosta.

Aikataulun nimi

Aikataululle on annettava nimi. Nimestä on hyvä käydä ilmi aikataulun voimassaoloaika tai käyttötarkoitus.

image-20240216-110707.png

Toistuvuus

Aikataulun voimassaolo voidaan valita toistuvaksi

  • Päivittäin

  • Viikoittain

  • Kuukausittain

  • Vuosittain

Päivittäinen toistuvuus

Aikataulu on voimassa jokaisena päivänä asetetun alku- ja loppuajan välissä.

image-20240216-110217.png

Alkuaika

Aseta alkuajan tunti ja minuutti valitsemalla pudotusvalikoista.

Loppuaika

Aseta loppuajan tunti ja minuutti valitsemalla pudotusvalikoista.

Tehtävien ja raporttien lähetyksen ajastamisessa loppuajalla ei ole merkitystä.

Viikoittainen toistuvuus

Aikataulu on voimassa valittuina viikonpäivinä asetetun alku- ja loppuajan välissä.

image-20240216-110153.png

Toistuvuus

Merkitse viikonpäivät, joina aikataulun tulee olla aktiivinen alku- ja loppuajan välissä. Valitut viikonpäivät näkyvät korostettuna.

Alkuaika

Aseta alkuajan tunti ja minuutti valitsemalla pudotusvalikoista.

Loppuaika

Aseta loppuajan tunti ja minuutti valitsemalla pudotusvalikoista.

Tehtävien ja raporttien lähetyksen ajastamisessa loppuajalla ei ole merkitystä.

Kuukausittainen toistuvuus

Aikataulu on voimassa jokaisen kuukauden valittuna päivänä asetetun alku- ja loppuajan välissä.

image-20240216-110124.png

Kuukauden päivä

Valitse listalta minä päivänä kuukaudesta aikataulu on aktiivinen alku- ja loppuajan välissä.

  • Jos valitset päivän 29 ja 31 väliltä, aikataulu ei ole voimassa lainkaan kuukausina, joissa on vähemmän päiviä.

Alkuaika

Aseta alkuajan tunti ja minuutti valitsemalla pudotusvalikoista.

Loppuaika

Aseta loppuajan tunti ja minuutti valitsemalla pudotusvalikoista.

Tehtävien ja raporttien lähetyksen ajastamisessa loppuajalla ei ole merkitystä.

Vuosittainen toistuvuus

Aikataulu on voimassa valittujen kuukausien valittuna päivänä asetetun alku- ja loppuajan välissä.

image-20240216-104222.png

Kuukausi

Valitse listalta minä kuukausina vuodesta aikataulu on aktiivinen alku- ja loppuajan välissä. Valitut kuukaudet näkyvät korostettuna.

Kuukauden päivä

Valitse listalta minä päivänä kuukaudesta aikataulu on aktiivinen alku- ja loppuajan välissä.

  • Jos valitset päivän 29 ja 31 väliltä, aikataulu ei ole voimassa lainkaan kuukausina, joissa on vähemmän päiviä.

Alkuaika

Aseta alkuajan tunti ja minuutti valitsemalla pudotusvalikoista.

Loppuaika

Aseta loppuajan tunti ja minuutti valitsemalla pudotusvalikoista.

Tehtävien ja raporttien lähetyksen ajastamisessa loppuajalla ei ole merkitystä.

Esimerkki

image-20240216-105408.png

Yllä oleva aikataulu on voimassa joka vuosi 3.2., 3.3. ja 3.10. klo 7.00 eteenpäin. Loppuaika määritellään esim. tehtäväkuvauksessa, joten on jätetty tässä tyhjäksi.

Alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä

Voit asettaa koko aikataululle alkupäivämäärän ja loppupäivämäärän. Tällöin aikataulun edellä kuvatut muut ajastukset ovat voimassa vain asetettujen alku- ja loppupäivämäärien välissä.

Aikataulun poisto

Aikataulun voi poistaa menemällä poistettavaan aikatauluun ja valitsemalla alhaalta poista. Tämän jälkeen valitse vielä ponnahdusikkunasta Kyllä, poista aikataulu.

Jos et haluakaan poistaa aikataulua, valitse Peruuta, säilytä aikataulu.

image-20240216-111342.png
image-20240216-111431.png

Käyttöoikeudet

Toiminto

Tarvittava pääsyoikeustaso

Tietojen katselu

Kaikilla asiakkaan oikeuksilla

Tietojen katselu ja muokkaus

Asiakasylläpitäjä

Aikataulujen luonti ja poisto

Asiakasylläpitäjä

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.