Skip to main content
Skip table of contents

Ilmoitukset

Ilmoitukset-sivulta löydät kaikki ilmoitusrajojen ylityksistä syntyvät ilmoitukset. Ilmoitusrajat määräävät milloin ilmoituksia muodostuu. Ilmoitusrajat määritellään kullekin suorituspisteelle erikseen.

Hälytykset, varoitukset ja informaatiot

Ilmoituksilla on kolme eri vakavuustasoa.

Vakavuusaste

Ikoni

Tunnusväri

Hälytys

Punainen

Varoitus

Oranssi

Informaatio

Sininen

Ilmoituslista

Valitse ilmoitus, jonka haluat kuitata tai syötä ensin suodatuskriteerit ja napsauta sitten Hae. Voit myös järjestää listaa eri ominaisuuksien perusteella tarvittaessa.

Voit valita listalta yhden tai useampia ilmoituksia. Sen jälkeen voit kuitata ilmoitukset sivun alareunan Kuittaa-painikkeella. Sivun alareunan painikerivillä on lisäksi Valitse kaikki ja Tyhjennä valinta toiminnot. Näet riviltä myös valittuna olevien ilmoitusten lukumäärän.

Yhden ilmoituksen kuittaaminen

Suosittelemme, että kuittaat ilmoitukset yksi kerrallaan, jos mahdollista. Tällöin voit antaa jokaiselle ilmoitukselle yksilölliset kuittaustiedot ja voit tarkastella ilmoituksen tietoja yksityiskohtaisesti.

Napsauta ilmoituslistalta yksittäistä ilmoitusta tarkastellaksesi sen tietoja ja kuitataksesi sen.

Kuvan päivitys

Ilmoituksen perustiedot

Ikoni kuvaa ilmoituksen vakavuustasoa. Sen vieressä ylimpänä näkyy ilmoitusviesti. Sen alla näkyy mistä toimipisteestä ja mistä valvontapisteestä ilmoitus tulee.

Tila

Aktiivinen

Ilmoituksen aiheuttanut tilanne on edelleen aktiivinen, esimerkiksi suorituspisteen mittausarvo on edelleen määritellyn ylärajan yläpuolella.

Ilmoitusta ei voi vielä kuitata, mutta ilmoitukseen voi tallentaa tietoja.

Odottaa kuittausta

Ilmoituksen aiheuttanut tilanne on päättynyt ja ilmoituksen voi kuitata.

Kuitattu

Ilmoitus on kuitattu. Toimenpiteitä ja lisätietoja voi vielä muokata.

Tämänhetkinen arvo

Tässä näkyy ilmoituksen aiheuttaneen suorituspisteen viimeisin tallennettu mittausarvo, jos se on alle 24 tuntia vanha.

Raja

Tässä kohdassa näkyy mikä raja-arvo on aiheuttanut ilmoituksen, jos sen on aiheuttanut jokin raja-arvo.

Ilmoituksen aikaleima

Ilmoituksen aiheuttanut tapahtuma on alkanut tällä ajanhetkellä.

Ilmoitushetken mittausarvo

Suorituspisteen mittausarvo sillä hetkellä, kun ilmoitus on aiheutunut.

Kesto

Ilmoituksen aiheuttaneet tilanteen kesto, päivinä, tunteina ja minuutteina. Esimerkiksi ylärajailmoituksen kohdalla kesto on se aika, jonka suorituspisteen mittausarvo oli yhtäjaksoisesti yli ilmoitusraja-arvon.

Kuvaaja

Näet suorituspisteen mittausarvojen kuvaajan ilmoituksen ajanhetken ympäriltä ja voit arvioida ilmoituksen syitä ja seurauksia sen pohjalta.

Syyt ja kuvaus

Kuitataksesi ilmoituksen, sinun on annettava sille kuvaus. Kuvaukseen voit poimia nopeasti yleisimpiä syitä kuvauskentän yläpuolella olevasta syyluettelosta napsauttamalla syytä.

Voit määritellä valmiiksi yleisimpiä syitä, joita voit sitten valita kuvaukseen klikkaamalla syytä.

  • Voit lisätä ja poistaa yleisiä syitä listalta napsauttamalla ensin Muokkaa syitä -linkkiä.

  • Tämän jälkeen voi lisätä uuden syyn kirjoittamalla sille kuvauksen Lisää uusi syy -kenttään ja napsauttamalla Tallenna keskeneräisenä.

  • Voit poistaa syitä listalta klikkaamalla roskakori-ikonia syyn vieressä.

  • Napsauta Lopeta muokkaus palataksesi valitsemaan syitä.

Voit syöttää Kuvaus-kenttään vapaasti tekstiä, valita sopivan syyn listatuista syistä tai käyttää näitä molempia tapoja yhdessä.

Toimenpiteet

Kuvauksen ja syiden lisäksi voit kirjoittaa ilmoituksesta seuraavat toimenpiteet niille varattuun erilliseen kenttään. Toimenpiteitä ei ole pakko kirjoittaa ilmoituksen kuittaamiseksi.

Voit muokata Toimenpiteet-kentän sisältöä myös kuittaamisen jälkeen, toisin kuin Kuvaus-kentän sisältöä.

Lisätiedot

Voit kirjoittaa vapaamuotoisia lisätietoja ilmoitukseen liittyen erilliseen lisätietokenttään. Lisätietoja ei ole pakko antaa ilmoituksen kuittaamiseksi.

Voit muokata Lisätiedot-kentän sisältöä myös kuittaamisen jälkeen, toisin kuin Kuvaus-kentän sisältöä.

Ilmoituksen tallennus ja kuittaus

Voit tallentaa kirjaamasi tiedot Tallenna-painikkeesta.

Kun tarvittavat tiedot on lisätty ilmoitukseen, Kuittaa-painike aktivoituu ja voit painikkeesta kuitata ilmoituksen. Huomaathan, että jos tilanne on vielä aktiivinen, ilmoitusta ei voi kuitata vaikka kaikki tiedot olisi syötetty.

Takaisin-painikkeesta palaat tallentamatta ilmoitukset listaan.

Useiden ilmoitusten kuittaaminen kerralla

Voit valita ilmoituslistalta useita ilmoituksia ja kuitata ne yhdellä kertaa. Tällöin kuitenkin kaikille ilmoituksille tallentuvat samat kuittaustiedot, etkä näe kuitatessasi ilmoitusten yksityiskohtia.

Kirjoita ilmoitusten kuittaamista varten kuvaus tai napsauta listalta sopivia syitä, jotka lisätään Kuvaus-kenttään.

  • Huomaa, että syitä muokataksesi sinun on kuitattava yksi ilmoitus kerrallaan.

Voit kirjoittaa myös toimenpiteet sille varattuun kenttään.

Voit muokata Toimenpide-kentän sisältöä myös kuittaamisen jälkeen, toisin kuin Kuvaus-kentän sisältöä.

Napsauta sitten Kuittaa-painiketta kuitataksesi aiemmin valitsemasi ilmoitukset samalla kertaa ja samoilla kuvaus- ja toimenpide-teksteillä.

Kuitatun ilmoituksen tarkastelu

Napsauta ilmoituslistalta kuitattua hälytystä tarkastellaksesi sen tietoja. Ilmoitusruutu näyttää samat tiedot kuin ilmoitusta kuitattaessakin.

Voit vielä muokata kuitatun ilmoituksen Toimenpiteet- ja Lisätiedot-kenttien sisältöä, mutta et enää Kuvaus-kentän sisältöä. Napsauta lopuksi Tallenna-tallentaaksesi tekemäsi muokkaukset ja palataksesi ilmoituslistalle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.