Skip to main content
Skip table of contents

Päätoiminnot

Palvelun päätoiminnot on esitelty tiiviisti seuraavassa taulukossa.

Toiminto

Kuvaus

Etusivu

Etusivu on muokattavissa käyttäjätunnuskohtaisesti.

Etusivuille käyttäjät voivat itse valita erilaisia widgetejä eli pienoisohjelmia. Näin kukin käyttäjä saa juuri roolinsa ja tehtäviensä suorittamisessa hyödyllistä tietoa.

Ylläpitäjät voivat myös luoda erilaisia etusivupohjia ja valita käyttäjille rooliin sopivat etusivupohjat.

Etusivuja voit myös julkaista käytettäväksi esimerkiksi infonäytöillä.

Tehtävälista

Käyttäjän kannalta ajankohtaiset tehtävät selkeässä näkymässä.

Käyttäjä voi tarpeen mukaan järjestellä tai suodattaa tehtäviä esimerkiksi toimipisteen, tehtävän kategorian tai tehtävän nimen mukaan.

Tehtävää pääsee suorittamaan napsauttamalla listalla olevaa tehtävää.

Ilmoituslista

Ilmoituslista kokoaa yhteen eri hälytykset, varoitukset ja ilmoitukset suodatettavaan ja järjesteltävään selkeään näkymään.

Ilmoituksia voit kuitata yksi tai useampi kerrallaan samalla antaen lisätiedot, kuten syyt ja korjaavat toimenpiteet.

Jo kuitattuihin hälytyksiin voit myös palata ja antaa lisätietoja esimerkiksi ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä.

Raportit

Raporttien avulla ylläpitäjät voivat helposti luoda valmiiksi erilaisia raporttipohjia.

Käyttäjät voivat ladata tarvitsemansa raportit valmiista raporttipohjista tai tilata raportit ajastetusti sähköpostiinsa.

Raporttipohjan sisältö on monipuolisesti muokattavissa, mm. toimipisteiden, kategorioiden tai valvontapisteiden mukaan.

Raporttipohjalle voidaan valita sisältääkö se yksityiskohtaiset tiedot, kuten yksittäiset mittaustulokset. Valittavissa on myös kuvaajat, ilmoitukset kuten hälytykset, tehtävien suoritukset ja muistiinpanot.

Raportoinnin kautta saat myös aina ajan tasalla olevat toimipistekohtaiset omavalvontasuunnitelmadokumentit.

Toimipisteet

Toimipistenäkymän kautta hallinnoit helposti suuretkin kokonaisuudet.

Toimipisteet näkyvät karttapohjalla ja suodatettavalla listalla, josta on helppo porautua syvemmälle valvonta- ja mittaustietoihin.

Heti toimipistelistalta näet toimipisteen avoimien ilmoitusten, hälytysten ja tehtävien määrän sekä valvontatoimien tehokkuudesta lasketun toimipisteen yhteisarvosanan.

Valvontapisteet

Valvontapistelistalta löydät nopeasti sillä hetkellä kiinnostavat valvontapisteet ja näet niiden tilanteen.

Listalta pääset porautumaan suoraan valvontapisteen mittaustuloksiin, tehtäviin, hälytyksiin, tiedostoihin ja muihin tarkempiin tietoihin.

Voit suodattaa ja etsiä valvontapisteitä nimen, toimipisteen, alueem kategorian ja hälytystilanteen perusteella.

Voit myös nopeasti suodattaa näkyville vain kriittiset valvontapisteet.

Asetukset

Asetukset-valikko kokoaa yhteen ylläpitäjän toimintoja. Myös tavallisilla käyttäjillä on mahdollisuus katsella monia asetuksia.

Palvelun ohjeet löytyvät asetusvalikon kautta kohdasta Help Center.

Asetuksien avulla hallinnoit kategorioita, aikatauluja, tehtäväkuvauksia, tiedostoja, tiedotteita, mittalaitteita ja -varastoja, tiimejä ja käyttäjiä sekä asiakaskohtaisia asetuksia ja perustietoja.

Kategoriat

Kategorioiden avulla hallitset loogisesti yhteenkuuluvia asioita.

Valvontapisteet, tehtävät ja tiedostot voidaan luokitella vapaavalintaisiin kategorioihin, mikä mahdollistaa eri maantieteellisissä sijainneissa ja eri toimipisteissä sijaitsevien valvontapisteiden ja tehtävien tarkastelun loogisten kategorioiden kautta.

Kategorioiden avulla rakennat myös omavalvontasuunnitelman sisällysluettelon ja loogisen rakenteen ja kokoat yhteen samaan aihepiiriin liittyvät asiat.

Aikataulut

Aikataulut -toiminnon avulla hallinnoit keskitetysti aikatauluja, joita voi käyttää moniin eri tarkoituksiin palvelussa.

Voit liittää yhden ja saman aikataulun useaan toimintoon tai käyttää toimipistekohtaisia aikatauluja tai täysin toimintokohtaisia aikatauluja.

Aikataulut mahdollistavat tehtävien ajastamisen lisäksi myös esim. raporttien lähettämisen ajastamisen.

Tehtäväkuvaukset

Tehtäväkuvausten avulla luot suunnitelman valvonnan ja mittausten tehtävien ajastamiseksi.

Tehtäväkuvaus pitää sisällään tehtävän nimen, kategorian ja suoritusohjeiden lisäksi haluttaessa myös tarvittavat työkalut, materiaalit ja mittalaitteet. Tehtäväkuvaukseen on mahdollista liittää myös tiedostoja, kuten kuvia tai dokumentteja, jotka ovat tehtävän suorittajan käytettävissä.

Kukin tehtäväkuvaus ajastetaan nimetyn aikataulun avulla.

Tehtäväkuvaus liitetään haluamiisi tehtävän suorituspisteisiin. Suorituspisteiden valintaan on tehokas työkalu, jonka avulla etsit ja suodatat laitetyypin, toimipisteen, valvonta/suorituspisteen ja kategorian mukaan.

Tiedostot

Tiedostojenhallinnan avulla löydät ja hallitset helposti kaikki palveluun liitetyt tiedostot, olivatpa ne sitten liitetty mihin tahansa kohteeseen palvelussa.

Tiedostoja voi liittää toimipisteisiin, valvontapisteisiin, tehtäväkuvauksiin, tehtäviin, mittalaitteisiin ja kategorioihin.

Tiedostoja voit hakea niiden nimen lisäksi liitetyn kohteen tyypin ja kohteen nimen sekä kategorian ja tiedostotyypin perusteella.

Tiedotteet

Tiedotteiden avulla jakelet yksinkertaisia tiedotteita tehokkaasti joko kaikille tai valituille toimipisteille tiedote-widgetin avulla.

Voit ajastaa tiedotteen vanhenemaan automaattisesti, mikä pitää tiedote-widgetin sisällön siistinä.

Voit lisäksi kiinnittää yhden tiedotteen näkymään tiedote-widgetin ylimpänä, jotta se ei jää huomaamatta vaikka tiedotteita olisi paljon.

Laitteet

NSnappy-mittalaitteet integroituvat palveluun täysin ja laitteet ilmestyvät palvelun laitevarastoon heti, kun ne toimitetaan asiakkaalle.

Voit hakea ja hallita mittalaitteita suoraan palvelussa. Näet palvelusta mittalaitteiden tilan, pariston jäljellä olevan varauksen, kalibrointipäivämäärän ja tarkemmat tekniset tiedot. Mittalaitteet voit tarvittaessa myös nimetä ja voit organisoida ne nimettyihin laitevarastoihin, jotta myös liikuteltavien mittalaitteiden sijaintia on mahdollista hallita.

Mittalaitteiden asentaminen valvontapisteisiin on helppoa ja nopeaa tehokkaan integroinnin ja QR-koodien lukumahdollisuuden ansiosta.

Laitevarastot

Mittalaitteiden logistiikkaa ja hallintaa helpottamaan käytetään nimettyjä laitevarastoja.

Kun mittalaitteelle määritellään kotivarasto, laite palaa sinne automaattisesti, jos se joskus myöhemmin poistetaan valvontapisteestä, johon se on alun perin asennettu.

Voit myös merkitä rikkoutuneet mittalaitteet käytöstä poistetuiksi.

Käyttötarkoitukset

Käyttötarkoituksia käytetään suorituspisteillä määrittämään suorituspisteen mittayksikkö, näytettävät desimaalit sekä ilmoitusrajat.

Käyttötarkoituksille annetaan nimi sekä kuvaus, jotta sopiva käyttötarkoitus löytyy helposti.

Tiimit

Tiimien avulla hallitset käyttäjäryhmiä ja käyttäjien pääsyoikeuksia huomattavasti tehokkaammin kuin jakamalla oikeuksia suoraan yksittäisille käyttäjille.

Voit liittää ja poistaa käyttäjiä tiimeihin helposti ja luoda tarvittaessa lisää tiimejä.

Käyttäjät

Käyttäjähallinnan kautta luot ja hallitset palvelun käyttäjätunnuksia ja käyttäjäkohtaisia pääsyoikeuksia. Pääsyoikeuksien hallinta on kuitenkin huomattavasti tehokkaampaa tiimien avulla.

Käyttäjiin liitettävä tieto on palvelussa minimoitu tietosuojasyistä. Käyttäjän tiedoissa on paikat sähköpostiosoitteelle, puhelinnumerolle ja käyttäjän yhteyshenkilölle, johon käyttäjä voi olla yhteydessä tukea tai apua tarvitessaan.

Käyttäjät voivat itse vaihtaa salasanansa, palvelun kielen ja aikavyöhykkeen sekä valita haluamansa mittayksiköt.

Asiakas(tili)

Asiakastiedot pitävät sisällään asiakkaan nimen ja yhteystietojen lisäksi NSnappy-yhteyshenkilön tiedot sekä muita asiakastietoja, kuten asiakasnumeron ja käytettyjen resurssien määrät, esimerkiksi toimipisteiden, valvontapisteiden ja käyttäjätunnusten lukumäärät.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.