Skip to main content
Skip table of contents

Käyttäjät

Käyttäjät-sivulta näet kaikki asiakastiliin liitetyt käyttäjät. Voit myös lisätä, muokata ja poistaa käyttäjiä.

image-20240221-075051.png

Käyttäjäluettelossa näkyvät tiedot käyttäjistä jokainen omalla rivillään.

Voit järjestää luettelon eri sarakkeiden mukaan napsauttamalla sarakeotsikkoja. Sarakeotsikon vieressä näkyy nuoli, joka ilmaisee minkä sarakkeen mukaan luettelo on järjestetty ja mihin suuntaan.

Voit myös suodattaa käyttäjäluetteloa syöttämällä ensin hakuehdot ja napsauttamalla sitten Hae-painiketta.

Uuden käyttäjän luominen

Luo uusi käyttäjä napsauttamalla Uusi käyttäjä -painiketta.

image-20240221-113506.png

Käyttäjän perustiedot

Käyttäjätunnus (e-mail)

Käyttäjätunnuksen on oltava toimiva sähköpostiosoite. Käyttäjätunnuksen aktivointiviesti ja salasana lähetetään tähän käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Enimmäispituus on 254 merkkiä.

Koko nimi

Kirjoita tähän käyttäjän koko nimi. Enimmäispituus on 50 merkkiä.

Kieli

Kieli, jolla käyttäjä käyttää palvelua. Käyttäjä voi itse vaihtaa kieltä myöhemmin.

Päivämäärän muoto

Muoto, jossa palvelu näyttää päivämäärät käyttäjälle. Käyttäjä voi itse vaihtaa päivämäärän muotoa myöhemmin.

Aikavyöhyke

Aikavyöhyke, jossa NSnappy näyttää kaikki aikaleimat käyttäjälle. Käyttäjä voi itse vaihtaa aikavyöhykettä myöhemmin.

Etusivupohja

Valitse listalta, mikä etusivupohjista käyttäjälle laitetaan. Käyttäjä voi itse muokata etusivuaan myöhemmin.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön nimi

Kirjoita tähän yhteyshenkilön koko nimi. Tämä voi olla käyttäjän esihenkilön tai muun sellaisen henkilön nimi, johon käyttäjä voi ottaa yhteyttä tarvitessaan apua palvelun käytössä. Enimmäispituus on 50 merkkiä.

Yhteyshenkilön sähköposti

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Enimmäispituus on 254 merkkiä.

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön puhelinnumero. Enimmäispituus 50 merkkiä.

Kun olet antanut kaikki tarvittavat tiedot, napsauta lopuksi Luo uusi-painiketta.

Kun käyttäjä on luotu, siirryt suoraan käyttäjän muokkausnäkymään, josta voit lisätä käyttäjälle pääsyoikeudet.

Käyttäjän muokkaaminen ja poistaminen

Käyttäjän muokkausnäkymästä voit muokata käyttäjän perustietoja vastaavasti kuin käyttäjää luodessasi.

Näet myös Tiimi-kohdasta mihin tiimeihin käyttäjä kuuluu, mutta tiimeihin liittäminen ja poistaminen on tehtävä tiimien hallinnan kautta. Napsauta tiimin nimeä muokataksesi tiimiä.

Lisäksi voit lisätä ja poistaa käyttäjälle pääsyoikeuksia eri kohteisiin. Suositeltava tapa on kuitenkin antaa pääsyoikeudet tiimien avulla: Tiimit.

Käyttäjän pääsyoikeudet

Käyttäjän pääsyoikeudet esitetään kahden listan avulla:

  • Tiimeiltä perityt pääsyoikeudet

  • Käyttäjäkohtaiset pääsyoikeudet

image-20240221-120228.png

Kummassakin kohdassa on samanlainen lista kohteista, joihin käyttäjällä on pääsy joko tiimin tai suoraan käyttäjälle annettujen pääsyoikeuksien kautta.

Pääsyoikeudet on lueteltu listalla kohteittain ja jokaisella rivillä näkyy ensin pienemmällä kirjasimella kohteen tyyppi, kuten “Toimipiste” ja sen alla isommalla kirjasimella kohteen nimi, kuten “Jakelukeittiö”. Tiimillä kohteeseen olevat pääsyoikeudet esitetään erivärisin ikonein. Viemällä hiiren ikonin päälle näet käyttöoikeuden nimen.

Pääsyoikeusikonien värit

Ikonin väri

Merkitys

Tummansininen

Kyseistä pääsyoikeutta ei ole tälle kohteelle.

Vihreä

Kyseinen pääsyoikeus on annettu kohteelle juuri tällä pääsyoikeusrivillä.

Valkoinen

Kyseinen pääsyoikeus periytyy kohteelle joltakin muulta pääsyoikeudelta.

Pääsyoikeuksien lisääminen

Pääsyoikeuksien lisääminen käyttäjälle tapahtuu samalla tavalla kuin tiimeille. Katso tarkemmat ohjeet täältä Tiimit → Pääsyoikeuksien lisääminen.

Pääsyoikeuksien muokkaaminen ja poistaminen

Myös pääsyoikeuksien muokkaaminen ja poistaminen tapahtuu samalla tavalla kuin tiimeille. Katso tarkemmat ohjeet täältä Tiimit → Pääsyoikeuksien muokkaaminen ja poistaminen.

Käyttäjätilin tiedot

Käyttäjän muokkausruudun viimeisestä osioista näet myös käyttäjätilin yksityiskohtaisia tietoja.

image-20240221-120555.png

Tila

Kertoo onko käyttäjätili aktiivinen vai suljettu.

State

Kertoo onko käyttäjä vahvistanut tunnuksensa.

Sallittu IP-osoitealue

Tästä näet mistä IP-osoitealueesta käyttäjä voi kirjautua, jos kirjautumista on rajoitettu.

Luonut

Käyttäjätilin luoneen käyttäjän nimi.

Luotu

Käyttäjätilin luontiajanhetki.

Päivitetty

Käyttäjätilin päivitysajanhetki.

Viimeinen kirjautuminen

Ajanhetki, jolloin käyttäjätilille viimeksi kirjauduttiin onnistuneesti.

Kirjautumiskerrat

Kuinka montaa kertaa käyttäjätilille on kirjauduttu onnistuneesti.

Jälleenmyyjäorganisaatio

Jälleenmyyjäorganisaation nimi, jos käyttäjätili on jälleenmyyjäorganisaation.

Tallentaminen, peruuttaminen ja poistaminen

Napsauta lopuksi Tallenna-painiketta tallentaaksesi tekemäsi muutokset.

Jos et halua tallentaa muutoksia, valitse Peruuta.

Napsauta punaista Poista-painiketta poistaaksesi käyttäjän. Huomaa, että käyttäjän poistamista ei voi peruuttaa. Ohjelma kysyy varmistusta ennen käyttäjän poistamista.

Käyttöoikeudet

Toiminto

Tarvittava pääsyoikeustaso

Tietojen katselu

Katseluoikeus asiakkaaseen

Tietojen katselu ja muokkaus

Asiakasylläpitäjä

Käyttäjien luonti ja poisto

Asiakasylläpitäjä

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.