Skip to main content
Skip table of contents

Tiimit

Tiimien avulla voit tehokkaasti hallita käyttäjäryhmille eli tiimeille annettavia pääsyoikeuksia. Sen sijaan, että jakaisit pääsyoikeuksia kohteisiin jokaiselle käyttäjälle erikseen, on paljon käytännöllisempää luoda sopivia tiimejä, joille pääsyoikeudet kohteisiin jaetaan. Sen jälkeen voit liittää oikeat käyttäjät oikeisiin tiimeihin, jolloin käyttäjät perivät pääsyoikeudet tiimiltä. Yksi käyttäjä voi kuulua myös useampaan tiimiin.

Tiimiluettelossa näkyvät kaikki asiakastilin tiimit, tiimeihin kuuluvien käyttäjien lukumäärät ja tiimien kuvaukset.

Voit järjestää luettelon eri sarakkeiden mukaan napsauttamalla sarakeotsikkoja. Sarakeotsikon vieressä näkyy nuoli, joka ilmaisee minkä sarakkeen mukaan lista on järjestetty ja mihin suuntaan.

Uuden tiimin luominen

Luo uusi tiimi napsauttamalla +Uusi tiimi -painiketta.

Nimi

Anna tiimille yksilöivä ja kuvaava nimi, jotta tiimin nimestä näkyy helposti, keitä tiimiin kuuluu. Enimmäispituus on 50 merkkiä.

Esimerkki tiimin nimestä

Asiakkaalla on toimipiste, jonka nimi on Rounionkadun tehdas. Tällä toimipisteellä on pääkäyttäjiä, joiden pitää pystyä hallinnoimaan toimipisteen asetuksia. Lisäksi toimpisteellä on peruskäyttäjiä, jotka tekevät tehtäviä ja kuittaavat ilmoituksia.

Toimipisteelle luodaan kaksi tiimiä:

  • Rounionkadun tehtaan pääkäyttäjät

  • Rounionkadun tehtaan peruskäyttäjät

Tiimin kuvaus

Voit kirjoittaa myös erillisen kuvauksen, esimerkiksi mitä käyttöoikeuksia tiimin jäsenet saavat. Enimmäispituus on 200 merkkiä.

Napsauta lopuksi Tallenna -painiketta.

Kun tiimi on luotu, siirryt suoraan tiimin muokkausnäkymään, josta voit lisätä tiimin jäsenet ja antaa pääsyoikeudet.

Tiimin muokkaaminen ja poistaminen

Tiimin muokkausnäkymästä voit

  • Muokata tiimin nimeä ja kuvausta.

  • Lisätä ja poistaa tiimin jäseniä eli käyttäjiä

  • Muokata tiimin käyttöoikeuksia

Voit poistaa tiimin napsauttamalla Poista-linkkiä. Huomioi, että tiimin poistamista ei voi peruuttaa.

Käyttäjien lisääminen

Huomioi, että käyttäjätunnus pitää olla luotuna, ennen kuin voit lisätä käyttäjän tiimiin.

Lue lisää: Käyttäjät

Käyttäjät lisätään tiimiin yksitellen.

Napsauta “+Lisää käyttäjä” -toimintoa.

Napsauta sitten Käyttäjä-pudotusvalikkoa.

Valitse listalta tiimiin lisättävä käyttäjä.

Napsauta Lisää käyttäjä -painiketta.

Käyttäjä on lisätty tiimiin.

Voit poistaa käyttäjiä tiimistä napsauttamalla roskakori-ikonia.

Pääsyoikeuksien lisääminen

Napsauta pääsyoikeuslistan alla olevaa +Lisää pääsyoikeus -toimintoa.

Pääsyoikeuden lisäysruutu avautuu.

image-20240211-120158.png

Ruudun kohdasta Tiimi näet mille tiimille olet lisäämässä pääsyoikeuksia.

Kohde-otsikon alla on +Lisää pääsyoikeuden kohde -painike. Napsauta sitä valitaksesi mihin kohteeseen haluat lisätä tiimille pääsyoikeuksia.

Kohteen valinta

Kohteen valintaruudulla voit hakea ja valita kohteen, johon haluat antaa tiimille pääsyoikeuksia.

image-20240211-120322.png

Voit hakea kohteita kirjoittamalla kohteen nimen tai sen osan hakukenttään.

image-20240211-120620.png

Kun löydät listalta haluamasi kohteen, napsauta sen Valitse-painiketta. Kohteen valintaruutu sulkeutuu ja valittu kohde siirtyy pääsyoikeuden lisäysruudun Kohde-kohtaan.

Pääsyoikeudet

Pääsyoikeus annetaan napsauttamalla sen on-off-kytkin päälle ja poistetaan napsauttamalle kytkin off-asentoon.

Lue lisää: Pääsyoikeudet

Aikataulu

Voit aikatauluttaa pääsyoikeuden valitsemalla sille nimetyn aikataulun. Ajastettu käyttöoikeus on voimassa vain aikataulun ollessa voimassa sen alku- ja loppuajan välillä.

Oletuksena pääsyoikeudet eivät ole aikataulutettuja. Jos haluat, että pääsyoikeus on voimassa vain valitun aikataulun mukaisesti, valitse vaihtoehto Ajastettu pääsyoikeus.

image-20240211-121808.png

Valitse sitten aikataulu napsauttamalla Aikataulu-pudotusvalikkoa. Valitse sitten pudotusvalikosta haluamasi nimetty aikataulu.

Lue lisää: Aikataulut

Pääsyoikeuksien muokkaaminen ja poistaminen

Muokataksesi tai poistaaksesi pääsyoikeutta napsauta sen kynäkuvaketta.

Pääsyoikeuden muokkausruutu avautuu, josta voit muokata pääsyoikeuksia valittuun kohteeseen.

image-20240211-122355.png

Muuta pääsyoikeuksia niiden on-off-kytkimistä. Tallenna lopuksi muutokset Tallenna-painikkeesta.

Poista pääsyoikeus napsauttamalla Poista pääsyoikeus-painiketta.

Pääsyoikeuksien tarkastelu

Näet yhteenvedon tiimin pääsyoikeuksista Pääsyoikeudet-listalta.

Annetut pääsyoikeudet on lueteltu kohteittain. Tiimin pääsyoikeudet kohteeseen esitetään erivärisin ikonein. Viemällä hiiren ikonin päälle näet käyttöoikeuden nimen.

Pääsyoikeusikonien värit

Ikonin väri

Merkitys

Tummansininen

Pääsyoikeutta ei ole tälle kohteelle.

Vihreä

Pääsyoikeus on annettu kohteelle tällä pääsyoikeusrivillä.

Valkoinen

Pääsyoikeus periytyy kohteelle joltakin muulta pääsyoikeudelta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.