Skip to main content
Skip table of contents

Luo uusi valvontapiste

Valvontapisteen luominen

Napsauta valvontapisteluettelon alapuolella olevaa +Uusi valvontapiste -painiketta käynnistääksesi uuden valvontapisteen luontivelhon, joka kysyy vaiheittain uuden valvontapisteen luomista varten tarvittavat tiedot.

Vaihe 1/4: Perustiedot

Ensimmäisessä vaiheessa annat valvontapisteen perustiedot, kuten alueen, kategorian, nimen ja kuvauksen.

Alue

Valitse pudotusvalikosta mihin toimipisteen alueeseen uusi valvontapiste kuuluu. Lue täältä miten lisäät uuden alueen toimipisteelle: Toimipiste → Alueiden muokkaaminen.

Kriittinen valvontapiste

Valitse on-off-kytkimestä onko uusi valvontapiste ns. kriittinen valvontapiste (CCP = Critical Control Point).

Kategoria

Valitse pudotusvalikosta mihin kategoriaan uusi valvontapiste kuuluu. Lue täältä miten lisäät uuden kategorian: Kategoriat → Kategorian luominen ja muokkaaminen.

Nimi

Anna uudelle valvontapisteelle toimipisteen sisällä yksilöllinen nimi. Nimen enimmäispituus on 50 merkkiä.

Kuvaus

Anna uudelle valvontapisteelle tarvittaessa tarkempi kuvaus. Kuvauksen enimmäispituus on 5000 merkkiä.

Mittaustulosten keruutapa

Valitse miten mittaustulokset valvontapisteelle kerätään. Vaihtoehtoja on kaksi:

  • Kiinteästi asennettu mittalaite: Valvontapisteelle asennetaan mittalaite, joka tuottaa yhdellä tai useammalla anturilla mittaustietoja ja ne tallennetaan automaattisesti suorituspisteille. Voit lisätä valvontapisteelle suorituspisteitä myös käsin syötettäville mittaustuloksille.

  • Käsinsyöttö: Valvontapisteelle ei asenneta mittalaitetta. Lisää seuraavassa vaiheessa sopivat suorituspisteet mittaustulosten käsinsyöttöä varten. Käsinsyöttö voidaan tehdä myös käsimittarin avulla.

Syötä vaadittavat tiedot ja napsauta Jatka siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen. Voit peruuttaa valvontapisteen luomisen Peruuta tai < Toimipiste -linkistä.

Vaihe 2/4: Laitetyypin valinta

Jos valitsit ensimmäisessä vaiheessa vaihtoehdon Kiinteästi asennettu mittalaite, siirryt velhon toisen vaiheen, jossa valitset käytettävän laitetyypin. Jos valitsit vaihtoehdon Käsin, siirryt suoraan velhon neljänteen vaiheeseen.

Laitetyyppi

Valitse pudotusvalikosta tarkoitukseen sopiva laitetyyppi. Lue lisää laitetyypeistä täältä: LINKKI!

Kun olet valinnut laitetyypin, näet sen kuvan pudotusvalikon alapuolella.

Kun olet valinnut sopivan laitetyypin, napsauta Jatka siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen. Voit palata edelliseen vaiheeseen napsauttamalla Edellinen tai peruuttaa valvontapisteen luomisen < Toimipiste -linkistä.

Vaihe 3/4: Suorituspisteet laitteen antureille

Kolmannessa vaiheessa voit muokata laitteen antureita varten luotavia suorituspisteitä.

On-off-kytkin

On-off-kytkimestä voit valita mitä laitteen antureita käytetään ja mitä ei.

Mittaussuure, mittayksikkö

Suorituspisteiden mittaussuureet ja mittayksiköt valitaan automaattisesti kunkin laitteen antureille sopiviksi, et voi vaikuttaa niihin tässä vaiheessa.

Suorituspisteen nimi

Keskellä olevaan tekstinsyöttökenttään voit muokata anturin nimestä suorituspisteen nimen. Suorituspisteiden nimien on oltava valvontapisteen sisällä yksilöllisiä. Enimmäispituus on 50 merkkiä.

Käyttötarkoitus, ilmoitusrajat

Valitse oikeanpuoleisesta pudotusvalikoista suorituspisteen käyttötarkoitus, josta kopioidaan suorituspisteelle ilmoitusrajat. Niitä voit muokata myöhemminkin suorituspisteen ominaisuuksista, lue lisää täältä: Suorituspiste → Suorituspisteen muokkaaminen.

Kun olet muokannut antureita varten luotavat suorituspisteet, napsauta Jatka siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen. Voit palata edelliseen vaiheeseen napsauttamalla Edellinen tai peruuttaa valvontapisteen luomisen < Toimipiste -linkistä.

Vaihe 4/4: Suorituspisteet käsinsyöttöä varten

Viimeisessä neljännessä vaiheessa voit tarvittaessa lisätä suorituspisteitä mittaustulosten käsinsyöttöä varten.

Napsauta +Lisää suorituspiste -linkkiä lisätäksesi valvontapisteelle uuden suorituspisteen.

Suorituspisteen nimi

Kirjoita vasemmanpuoleiseen tekstinsyöttökenttään suorituspisteen nimi. Suorituspisteiden nimien on oltava valvontapisteen sisällä yksilöllisiä. Enimmäispituus on 50 merkkiä.

Suorituspisteen käyttötarkoitus, mittaussuure, mittayksikkö ja ilmoitusrajat

Valitse oikeanpuoleisesta pudotusvalikosta suorituspisteen käyttötarkoitus. Käyttötarkoitus määrittelee lisättävän uuden suorituspisteen mittaussuureen ja mittayksikön, joita et voi muuttaa enää myöhemmin.

Käyttötarkoitus lisää uudelle suorituspisteelle myös ilmoitusrajat. Niitä voit kuitenkin muokata myöhemmin suorituspisteen ominaisuuksista, lue lisää täältä: Suorituspiste → Suorituspisteen muokkaaminen.

Valitun käyttötarkoituksen alapuolelta näet sen mittaussuureen, mittayksikön ja ilmoitusrajat.

Napsauta lopuksi Luo uusi valvontapiste -painiketta. Voit palata edelliseen vaiheeseen napsauttamalla Edellinen tai peruuttaa uuden toimipisteen luomisen < Toimipiste -linkistä.

Luotu uusi valvontapiste ilmestyy toimipisteen valvontapisteluetteloon.

Jos valitsit vaiheessa yksi vaihtoehdon Kiinteästi asennettu mittalaite, voit nyt Asenna laite -linkistä asentaa laitteen valvontapisteelle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.