Skip to main content
Skip table of contents

Pääsyoikeudet

Tiimit ja käyttäjät

Pääsyoikeuksia jaetaan tiimeille ja käyttäjille. Tiimi on useamman käyttäjän ryhmä, joiden avulla samanlaisten pääsyoikeuksien jakaminen useille saman toimipisteen tai saman roolin käyttäjille on helpompaa ja tehokkaampaa kuin yksittäisille käyttäjille. Suositeltava tapa on jakaa pääsyoikeudet tiimien avulla aina kun se on mahdollista.

Lue lisää: Tiimit

Pääsyoikeuksia varten on määriteltävä:

 • Mille kohteelle pääsyoikeus annetaan

 • Minkä tasoiset oikeudet annetaan

Pääsyoikeuksien kohteet

NSnappy -palvelussa pääsyoikeuksia jaetaan alla luetelluille kohteille. Pääsyoikeudet periytyvät kohteiden hierarkiassa aina alemmille tasoille eli kohteen sisältämille muille kohteille. Oikeuksien periytyminen on selitetty alla tarkemmin ja sitä havainnollistaa myös seuraava kaavio.

Pääsyoikeuksien kohteet ja periytyminen

Palvelu

Palveluun luodaan uusia käyttäjiä asiakkaille. Uusia käyttäjiä voivat luoda asiakaspalvelu ja ns. asiakasylläpitäjät.

Kun uusi käyttäjä luodaan, saa hän vain kirjautumisoikeuden siihen asiakkaaseen, mihin hänet luotiin. Uudelle käyttäjälle on erikseen annettava pääsyoikeudet asiakkaan kohteisiin, kuten toimipisteisiin tai alueisiin.

Asiakas

Kuten edellisessä kohdassa kerrottiin, käyttäjä luodaan jollekin yksittäiselle asiakkaalle, jolloin käyttäjä saa vain kirjautumisoikeuden kyseiseen asiakastiliin. Muut pääsyoikeudet on käyttäjälle annettava erikseen toimipisteille, alueille jne. Käyttäjän luominen ei siis anna vielä käyttäjälle mitään varsinaisia pääsyoikeuksia, vain kirjautumistunnuksen itse palveluun.

Käytäjälle voidaan antaa ns. asiakasylläpitäjän oikeudet, jolloin käyttäjä saa oikeudet luoda uusia käyttäjiä kyseiselle asiakastilille ja ylläpitää koko asiakastiliä. Asiakastilille annetut ylläpito-oikeudet periytyvät kaikille asiakkaan toimipisteille ja kohteille. Tyypillisesti uutta asiakastiliä luodessa annetaan vähintään yhdelle käyttäjälle asiakasylläpitäjän oikeudet.

Samalla käyttäjällä voi olla pääsyoikeus useampaan asiakkuuteen. Jos käyttäjä tarvitsee pääsyn useampaan asiakkuuteen, on sitä pyydettävä asiakaspalvelusta.

Toimipiste

Toimipisteelle annetut pääsyoikeudet periytyvät kaikille toimipisteen alueille ja valvontapisteille. Jos käyttäjille annetaan ylläpito-oikeus toimipisteeseen, hänestä tulee ns. toimipisteylläpitäjä. Toimipisteylläpitäjä voi nähdä ja muokata kaikkia toimipisteen sisältämiä kohteita ja myös esimerkiksi luoda toimipisteelle uusia alueita ja valvontapisteitä.

Alue

Alueelle annetut pääsyoikeudet periytyvät alueen kaikille valvontapisteille.

Valvontapiste

Valvontapisteelle annetut pääsyoikeudet koskevat vain kyseistä valvontapistettä ja kaikkia sen sisältämiä suorituspisteitä. Valvontapisteelle annetut oikeudet eivät enää periydy muille kohteille.

Laitevarasto

Laitevarastolle annetut oikeudet periytyvät kaikille mittalaitteille, joiden kotivarastoksi kyseinen laitevarasto on määritelty. Asiakasylläpitäjillä on automaattisesti täydet oikeudet kaikkiin asiakastilin laitevarastoihin. Näitä täysiä oikeuksia tarvitaan vain mittalaitteita asennettaessa ja mittalaitteiden ominaisuuksia muokattaessa.

Pääsyoikeuksien tasot

Pääsyoikeutta annettaessa sille määritellään ne oikeustasot, joita pääsyoikeuden haltija kohteelle (ja sen sisältämille kohteille) saa. Pääsyoikeuden tasoja voi myös muokata myöhemmin. Seuraavassa taulukossa on kuvattu pääsyoikeuksien eri oikeustasot.

Ikoni

Oikeustaso

Mitä oikeuksia antaa?

Katseluoikeus

Antaa oikeuden nähdä kohteen tiedot palvelun käyttöliittymästä ja raporteista. Käyttäjä saa tilaamaansa raporttiiin vain niiden kohteiden tiedot, joihin hänellä on katseluoikeudet.

Laitevaraston katseluoikeus antaa oikeuden käyttää laitevarastossa olevia näytemittauslaitteita, esimerkiksi lämpötilan näytemittauksen NSnappy Sense -laitetta.

Raporttipohjien muokkausoikeus

Antaa oikeudet luoda, muokata ja poistaa raporttipohjia, eli raporttien hallintaoikeudet. Tämä oikeustaso annetaan aina koko asiakastilille ja se antaa oikeuden hallinta kaikkia asiakkaan raportteja.

Tiedostojen muokkausoikeus

Antaa oikeudet luoda, muokata ja poistaa tiedostoja, eli tiedostojen hallintaoikeudet.

Ilmoitusviestien vastaanotto

Antaa oikeuden vastaanottaa ilmoitusviestejä.

Ilmoitusten kuittausoikeus

Antaa oikeuden kuitata ilmoituksia, kuten varoituksia ja hälytyksiä.

Tehtävien suoritusoikeus

Antaa oikeuden suorittaa tehtäviä.

Muokkausoikeus

Antaa ylläpito-oikeudet, mikä tarkoittaa kaikkia mahdollisia oikeuksia kohteelle.

Pääsyoikeuksien antamisoikeus

Ne käyttäjät, joilla on muokkausoikeus kohteeseen, voivat antaa kyseiselle kohteelle pääsyoikeuksia myös muille käyttäjille sekä muokata ja poistaa olemassa olevia pääsyoikeuksia.

Esimerkki tiimeistä ja pääsyoikeuksista

Asiakkaalla on kaksi erillistä toimipistettä, joissa on eri henkilökunta. Kokonaisuudesta vastaava henkilö seuraa molempien toimipisteiden toimintaa.

Pääsyoikeuksia varten luodaan tiimit:

 • Asiakasylläpitäjät

 • Toimipisteen 1 ylläpitäjät

 • Toimipisteen 1 henkilöstö

 • Toimipisteen 2 ylläpitäjät

 • Toimipisteen 2 henkilöstö

Tiimeille annetaan tarvittavat oikeudet kohteisiin:

 • Asiakasylläpitäjät: koko asiakastili, kaikki oikeudet

 • Toimipisteen 1 ylläpitäjät:

  • Toimipiste 1: muokkausoikeus, tiedostojen muokkausoikeus, ilmoitusviestien vastaanotto, ilmoitusten kuittausoikeus, tehtävien suoritusoikeus

  • Toimipisteen 1 laitevarasto: katseluoikeus

 • Toimipisteen 1 henkilöstö:

  • Toimipiste 1, katseluoikeus, ilmoitusten kuittausoikeus, tehtävien suoritusoikeus

  • Toimipisteen 2 laitevarasto: katseluoikeus

 • Toimipisteen 2 ylläpitäjät:

  • Toimipiste 2: muokkausoikeus, tiedostojen muokkausoikeus, ilmoitusviestien vastaanotto, ilmoitusten kuittausoikeus, tehtävien suoritusoikeus

  • Toimipisteen 2 laitevarasto: katseluoikeus

 • Toimipisteen 2 henkilöstö:

  • Toimipiste 2: katseluoikeus, ilmoitusten kuittausoikeus, tehtävien suoritusoikeus

  • Toimipisteen 2 laitevarasto: katseluoikeus

Pääsyoikeuksien päällekkäisyys ja yhteenlaskenta

Palvelussa on mahdollista antaa päällekkäisiä pääsyoikeuksia. Päällekkäisten pääsyoikeuksien tapauksessa kaikki kohteille suoraan annetut ja niille ylemmiltä tasoilta periytyvät pääsyoikeudet lasketaan aina yhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että pääsyoikeuksia annettaessa niitä voidaan vain lisätä, ei vähentää.

Esimerkki pääsyoikeuksien yhteenlaskennasta

Käyttäjälle on annettu toimipisteen ylläpito-oikeudet. Hän voi muokata toimipisteen kaikkia alueita ja valvontapisteitä. Näitä oikeuksia ei voi poistaa esimerkiksi vain yhdeltä alueelta tai valvontapisteeltä kyseisen toimipisteen sisältä millään annettavalla pääsyoikeudella.

Huomioi myös, että jos käyttäjälle on annettu päällekkäisiä käyttöoikeuksia, ei yhden pääsyoikeuden poistaminen vielä riitä poistamaan oikeuksia kokonaan.

Esimerkki päällekkäisistä pääsyoikeuksista

Käyttäjälle on annettu katseluoikeus toimipisteeseen ja tämän lisäksi toinen pääsyoikeus, joka antaa katseluoikeuden edellä mainitun toimipisteen yhteen valvontapisteeseen. Jos pääsyoikeus valvontapisteeseen poistetaan, on käyttäjällä edelleen katseluoikeus siihen, koska käyttäjällä on katseluoikeus koko toimipisteeseen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.